Novi iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini ⇒


U Narodnim novinama broj 143/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, a koji je stupio na snagu 2. prosinca 2023. godine, osim članaka 1. do 21., članaka 24. do 26. te članka 27. stavka 3. Pravilnika koji stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine.

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek od 1. siječnja 2024. godine.

Posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak izmijenjeni su, pored ostalog, i novčani iznosi iz čl. 6. i 7. Pravilnika koji su povećani, a neka od njih donosimo u nastavku.

Novi neoporezivi primici 2024.

 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 700.00 godišnje
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.400,00
 • Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 140,00 godišnje
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu u iznosu od 30,00 €
 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 0,50 po prijeđenom kilometru
 • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 1.120,00 godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 1.200,00 godišnje
 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 400,00 godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 mjesečno

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podmirivanje troškova prehrane

Poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine 100,00 € mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine od 1.800,00 € godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.


Ne propustite seminar:

Porezni nadzor – utvrđivanje porezne obveze i najčešće nepravilnosti

Zagreb, 26. rujan 2024. (četvrtak), Hotel Sheraton

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.