Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒


(Nova minimalna plaća 01.01.2022. godine »OVDJE)


Pravna osnova

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći.

Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređena kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu.

Zakon o minimalnoj plaći

Posebni propis koji utvrđuje iznos minimalne plaće je Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 118/18). Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Kolektivnim ugovorom može se ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom Vlade Republike Hrvatske, ali takva ugovorena plaća ne može biti manja od 95% propisane minimalne plaće.

Na temelju Zakona o minimalnoj plaći Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće (NN br. 106/19), a koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme radnika.

Minimalna plaća – bruto iznos

Time je bruto minimalna plaća porasla za 312,51 kunu u odnosu na 2019. godinu. Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači 2020. godine.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Minimalna plaća – rast

Od donošenja Zakona o minimalnoj plaći, odnosno od 1. lipnja 2013. pa do 31. prosinca 2016. godine minimalna bruto plaća je rasla 10,9% odnosno 306,00 kuna (s 2.814,00 kuna 2012. na 3.120,00 kuna 2016. godine). Prosječan broj radnika koji su radili u punom radnom vremenu, a koji su imali ugovorenu minimalnu plaću u 2018. je 37.368 radnika. Od 1.01.2019., minimalna plaća u Hrvatskoj (505 €) veća je nego u: Češkoj (469 €), Slovačkoj (480 €), Poljskoj (480 €) i Estoniji (500 €).


» Sve naše aktualne seminare i edukacije pratite OVDJE

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.