Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1) ⇒


Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

U Narodnim novinama broj 68/23 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, a koji stupa na snagu sa 1. srpnjem ove godine.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 32/15, 102/15 i 35/17).

Sadržaj obračunskih isprava

Novim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa, sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti, sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor te sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti.

Poslodavci su dužni, najkasnije do 1. listopada 2023. godine, uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Poslodavac je obračunske isprave dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Obrasci koji su dio Pravilnika

Pri izradi obračuna plaće odnosno naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa radnika, obračuna otpremnine odnosno obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor može se koristiti:

  • obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1),
  • obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac IO1).

Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac NP1), a pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac NO1).

Obrasci su otisnuti u prilogu novog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.


Ne propustite dvodnevnu edukaciju:

Plaća i naknade plaće – ugovaranje, isplata i obračun

Zagreb, 6. i 7. lipanj 2024. (četvrtak i petak), Hotel International

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.