Objavljeni novi kolektivni ugovori za državne i javne službenike i namještenike ⇒


U Narodnim novinama broj 56/22 objavljena su dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru, a koja se primjenjuju od 01. svibnja 2022. godine: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Najvažnija novost je promjena osnovice za obračun plaće s dotadašnjih 6.044,51 kn na 6.286,29 kuna bruto, a po kojoj će se početi obračunavati plaća za svibanj 2022., koja se isplaćuje u lipnju 2022. godine.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Kolektivni ugovori

Temeljnim kolektivni ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Ako tijekom važenja temeljnog kolektivnog ugovora stupi na snagu novi posebni propis o plaćama u državnoj odnosno javnim službama, ugovorne strane će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novog propisa o plaćama, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama ugovora, a zbog njegovog usklađivanja s novim posebnim propisom.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike utvrđuje prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima, a njegove odredbe primjenjuju se neposredno.

U slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa za službenike i namještenike različito uređeno zakonom, drugim općim aktima, pojedinačnim rješenjem ili kolektivnim ugovorom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.