Novosti2020-10-15T10:36:23+00:00
1310, 2020

Troškovi na službenom putovanju

Troškovi na službenom putovanju ⇒ Pravo radnika na naknadu materijalnih troškova koji su nastali na službenom putovanju nije definirano Zakonom o radu. Radnik koji je na službenom putu ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova nastalih na službenom putovanju. [...]

910, 2020

Testiranje radnika na koronavirus

Testiranje radnika na koronavirus ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 103/20) kojim se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Općeg poreznog zakona, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika [...]

510, 2020

Zaštita na radu na mjestu rada

Zaštita na radu na mjestu rada ⇒ Od 3. listopada 2020. na snazi je novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, br. 105/20; dalje u tekstu: Pravilnik). Stupanjem na snagu novog Pravilnika, prestaje važiti stari pravilnik [...]

2709, 2020

Likvidacija prema Zakonu o trgovačkim društvima

Likvidacija prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra. Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog [...]

2309, 2020

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu ⇒ Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu ZR), nisu na jednom mjestu nabrojane, odnosno taksativno određene zaštićene kategorije radnika. Međutim, iz zakonskih odredbi proizlazi kako u [...]

1509, 2020

Izrada internog akta o zaštiti podataka

Izrada internog akta o zaštiti podataka ⇒ Jedna od obveza voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o [...]

1409, 2020

Oblik punomoći kao ovlaštenje za zastupanje

Oblik punomoći kao ovlaštenje za zastupanje ⇒ Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; dalje u tekstu: Zakon) propisana su pravila koja se odnose na davanje punomoći. Sklapanje ugovora putem punomoći U poslovnoj praksi [...]

809, 2020

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta

Nastavljaju se potpore za očuvanje radnih mjesta ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Primjena potpora za očuvanje [...]

3108, 2020

Rad radnika u nepunom radnom vremenu

Rad radnika u nepunom radnom vremenu ⇒ Rad radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19, dalje: Zakon) ima određene razlike u odnosu na rad radnika u punom radnom vremenu. [...]

2708, 2020

Mjere zdravstvene zaštite na radu

Mjere zdravstvene zaštite na radu ⇒ Mjere zdravstvene zaštite, uključujući i mjere zdravstvene zaštite na radu uređene su, između ostalog i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18 i 125/19; u nastavku teksta: Zakon). Od mjera zdravstvene zaštite propisanih [...]

1708, 2020

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani ⇒ Sukladno članku 224. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za vrijeme obavljanja dužnosti i prava državljana u obrani u skladu s posebnim propisom, radniku prava i obveze iz [...]

1408, 2020

Zapošljavanje i rad maloljetnika

Zapošljavanje i rad maloljetnika ⇒ Maloljetnici su posebno zaštićeni kod prekovremenog rada. U članku 65. stavku 5. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Sukladno čl. 21. ZR-a, [...]

408, 2020

PR, mediji i društvene mreže

PR, mediji i društvene mreže ⇒ Odnosi s javnošću upravljaju komunikacijom između tvrtke i javnosti. Tako je za dobar ugled tvrtke bitan javni imidž koji je ovisan od javnosti (kupaca, zaposlenika, klijenata, suradnika i drugih). U poslovanju se sve [...]

2907, 2020

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒ Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose [...]

2607, 2020

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ⇒ U zadnjih nekoliko mjeseci, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u praksi se često primjenjuje institut raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Ova mogućnost predviđena je Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, [...]

2007, 2020

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme ⇒ Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu koristiti mjeru: Potpora za [...]

1607, 2020

Produljenje roka moratorija na ovrhe

Produljenje roka moratorija na ovrhe ⇒ Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20) i temeljem članka 8. stavka 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima [...]

1207, 2020

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar ⇒ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN, br. 40/19; dalje u tekstu: Zakon), za subjekte upisa, uključujući i (jednostavna) društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva, je uvedena [...]

107, 2020

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja ⇒ Ministar rada i mirovinskog sustava najavio je reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. Poslali smo upit Ministarstvu te prenosimo odgovor Samostalnog odjela za odnose s [...]

2506, 2020

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu ⇒ Dugo najavljivanu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o „skraćenom radnom tjednu“ ne treba miješati sa pojmom skraćenog radnog vremena iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u [...]

1706, 2020

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta. Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu. Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, [...]

1106, 2020

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara ⇒ Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Taj sustav podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite [...]

706, 2020

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora ⇒ Svaki poslodavac ima obvezu donošenja dvije vrste akata u vezi korištenja godišnjeg odmora radnika. Jedan akt je raspored korištenja godišnjeg odmora kojeg poslodavac mora donijeti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, a drugi [...]

406, 2020

Obustava plaćanja spomeničke rente

Obustava plaćanja spomeničke rente ⇒ U Narodnim novinama broj 65/20 objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i [...]

106, 2020

Odgovornost uprave za financijska izvješća

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o [...]

2805, 2020

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒ Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj. Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca [...]

2505, 2020

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu ⇒ Jedno od prava nezaposlenih radnika koji su se na vrijeme (u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa) prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koje je predviđeno Zakonom o [...]

2005, 2020

Materijalna prava obveznika civilne zaštite

Materijalna prava obveznika civilne zaštite ⇒ Obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, među kojima ističemo Uredbu o načinu i uvjetima [...]

1705, 2020

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere ⇒ Nakon više od dva mjeseca prekida rada, a radi uvođenja mjera karantene te odluka i preporuka o sprječavanju širenja koronavirusa, mjere o zabrani okupljanja na javnim mjestima popuštaju, te se ponovno [...]

1205, 2020

Poslovno uvjetovani otkaz

Poslovno uvjetovani otkaz ⇒ Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor [...]

1005, 2020

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima ⇒ Agencija za zaštitu osobnih podataka (u tekstu: Agencija), kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, potaknuta upitima fizičkih i pravnih osoba vezanim za obradu osobnih podataka klijenata u [...]

605, 2020

Sustav i djelovanje civilne zaštite

Sustav i djelovanje civilne zaštite ⇒ Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 82/15, 118/18 i 31/20; dalje u tekstu: Zakon) i cijelim nizom podzakonskih propisa donesenih temeljem istog zakona. U [...]

2904, 2020

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije ⇒ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim web stranicama (mrms.gov.hr) objavilo je letak u obliku uputa za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u [...]

2704, 2020

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti ⇒ Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti, s obzirom na ograničenja uvedena slijedom proglašene epidemije za vrijeme trajanja koronavirusa, odvijat će se u tri faze (prva faza - otvaranje trgovina, gradskog [...]

704, 2020

Odluke o korištenju godišnjeg odmora

Odluke o korištenju godišnjeg odmora ⇒ Za razliku od rasporeda korištenja godišnjeg odmora koji se odnosi na sve radnike poslodavca, obavijest, odnosno odluka o korištenju godišnjeg odmora je akt poslodavca koji se odnosi na pojedinačnog radnika i sadrži podatak [...]

504, 2020

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu ⇒ Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Zaključkom su utvrđene mjere pomoći gospodarstvu čija je provedba u nadležnosti [...]

104, 2020

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće ⇒ Proglašenjem epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), te sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu [...]

3003, 2020

Rad na izdvojenom mjestu rada – od kuće

Rad na izdvojenom mjestu rada - od kuće ⇒ U vrijeme nastale epidemije izazvane koronavirusom radni odnosi i uvjeti rada su se promijenili. Svima koji su u mogućnosti preporučuje se rad od kuće. Poslodavci bi za takav rad trebali [...]

2603, 2020

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒ Na svojim internet stranicama Porezna uprava objavila je obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uvjetovanih nastalom izvanrednom situacijom epidemije koronavirusa - COVID 19 informacije. Zahtjev za [...]

1803, 2020

Zapošljavanje i rad studenata

Zapošljavanje i rad studenata ⇒ Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova Od 13.02.2020. na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 16/20), koji donosi jednu, ali važnu izmjenu Zakona o obavljanju studentskih [...]

1603, 2020

Odgoda održavanja seminara

Odgoda održavanja seminara radi koronavirusa ⇒ Poštovani! Ovim putem vas obavještavamo kako do daljnjega odgađamo naše seminare radi uvođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa, a sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. O novim terminima ćemo vas pravovremeno obavijestiti. [...]

903, 2020

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒ Bolovanje Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u [...]

103, 2020

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini ⇒ Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su: 1. Potpore za zapošljavanje 1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2. Potpore za [...]

2402, 2020

Videonadzor i obrada osobnih podataka

Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒ Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan [...]

1102, 2020

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član [...]

302, 2020

Korištenje „kolačića“ na web stranicama – što bilježe?

Korištenje „kolačića“ na web stranicama – što bilježe? ⇒ Pod pojmom „kolačići“ (engl. cookies) se podrazumijeva tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na računalo ili mobitel prilikom posjeta web stranica. „Kolačićima“ upravlja internetski preglednik. Internet stranice koriste „kolačiće“ [...]

2501, 2020

Tajnost podataka u postupku javne nabave

Tajnost podataka u postupku javne nabave ⇒ Tajnost podataka javna nabava Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta određene podatke [...]

2301, 2020

Valjana privola u skladu s GDPR-om

Valjana privola u skladu s GDPR-om ⇒ Privola Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu [...]

1001, 2020

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla?

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla? ⇒ Zapošljavanje Obzirom na nedostatak radne snage kojem sve češće svjedočimo u zadnje vrijeme, pred poslodavce u Republici Hrvatskoj se često postavlja pitanje kako riješiti problem radne snage u slučaju povećanja obujma [...]

201, 2020

Prijeboj ili kompenzacija

Prijeboj ili kompenzacija ⇒ Prijeboj ili kompenzacija Prema Zakonu o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11-Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: Zakon), prijeboj, ili kompenzacija je jedan od načina prestanka međusobnih obveza vjerovnika [...]

3012, 2019

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji ⇒ GlobalLogic je razvio GLOFace IT rješenje koje omogućava vozaču prepoznati srčani ili moždani udar. Sustav identificira karakteristične simptome ovih bolesti, odnosno asimetriju lica, grimasu uzrokovanu bolovima te tikove [...]

1912, 2019

Zaklada Ana Rukavina

Na koncertu Želim život građani donirali 1.3 milijuna kuna ⇒ Zaklada Ana Rukavina Na 14. koncertu Želim život, održanom na glavnom zagrebačkom trgu, 17. prosinca 2019., u organizaciji Zaklade Ane Rukavina i Nove TV, prikupljeno je 1.288.443,75 kuna za [...]

1612, 2019

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020. ⇒ Od 2016. godine provedena su tri kruga porezne reforme. U Narodnim novinama broj 121/19 objavljene su izmjene i dopune propisa koji reguliraju četvrti krug porezne reforme. Većina zakonskih izmjena stupa [...]

1412, 2019

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu ⇒ Nasilje i mobbing Radnici, na žalost, u praksi na radnom mjestu mogu biti izloženi različitim oblicima diskriminacije, nasilja, uznemiravanja, odnosno mobbinga svojih kolega, ili bossinga od strane njihovih pretpostavljenih. Navedeni [...]

1012, 2019

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela [...]

712, 2019

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka ⇒ Edukaciju o zaštiti osobnih podataka kod poslodavca provodi u prvom redu službenik za zaštitu podataka. Naime, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u [...]

412, 2019

Isplata božićnice radnicima u 2019. godini

Isplata božićnice radnicima u 2019. godini ⇒ Božićnica Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na [...]

212, 2019

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu

Postupanje u dobroj vjeri u porezno - pravnom odnosu ⇒ Porezno - pravni odnos - Opći porezni zakon U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri. To [...]

112, 2019

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija ⇒ Paljenje adventske svijeće na Manduševcu U subotu, 30. studenog, službeno je počeo najbolji advent u Europi i to paljenjem prve adventske svijeće na velikom vijencu oko Manduševca, a trajat će, zajedno [...]

2811, 2019

Ugovor o uputi (asignaciji)

Ugovor o uputi (asignacija) ⇒ Asignacija U praksi, posebno kod obračunskih plaćanja, često se susrećemo s pojmom „asignacija“. Asignacija, ili uputa, je ugovor obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11 - Zakon o rokovima [...]

2611, 2019

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. ⇒ Temeljem zakonskog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog kvotnog sustava Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu, a vodeći računa o [...]

2311, 2019

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒ Načelo slobode obavljanja djelatnosti Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, [...]

2011, 2019

Sukob interesa u postupku javne nabave

Sukob interesa u postupku javne nabave ⇒ Zakon o javnoj nabavi Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) je određeno kako je naručitelj obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom [...]

1811, 2019

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog [...]

1711, 2019

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima ⇒ Blagdani - Zakon o blagdanima U Narodnim novinama broj 110/2019 objavljen je Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. [...]

1411, 2019

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu ⇒ Godišnji odmor Krajem svake godine u praksi se često koristi preostali godišnji odmor iz tekuće godine radi spajanja božićnih blagdana, Nove godine i blagdana Sveta tri kralja. S time u vezi se [...]

1311, 2019

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca ⇒ Pranje novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja [...]

1211, 2019

Počeo Interliber – 42. međunarodni sajam knjiga

Počeo Interliber - 42. međunarodni sajam knjiga ⇒ Interliber već četrdeset dvije godine predstavlja središnje mjesto za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja koji okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Održava se u terminu od 12. do 17. studenog [...]

1011, 2019

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒ Pravna osnova Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći. Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac [...]

911, 2019

Primjena eRačuna u javnoj nabavi

Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒ E račun - Zakon o izdavanju u javnoj nabavi U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon se primjenjuje [...]

611, 2019

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒ Zakon o zaštiti potrošača Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama. Sezonsko sniženje je poseban oblik [...]

3010, 2019

Novo uređenje ovršnog postupka

Novo uređenje ovršnog postupka ⇒ Novi ovršni zakon Novi Ovršni zakon koji stupa na snagu u 2020. godini izazvao je burnu raspravu u javnosti i donosi niz promjena. No, svi se slažu kako bi se ovršni postupak trebao provoditi [...]

3010, 2019

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni [...]

3010, 2019

Otkazni rok

Otkazni rok ⇒ Otkazni rok Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad. Kod redovitog [...]

2210, 2019

Inventura

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine [...]

1510, 2019

Neoporezivi primici

Neoporezivi primici ⇒ Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, [...]

Što kada vas posjeti inspektor rada?

Edukacija za PR-ovce – sve što trebate znati o komunikaciji i digitalnim kanalima

Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.