Novosti2020-05-24T14:55:08+00:00
406, 2020

Obustava plaćanja spomeničke rente

Obustava plaćanja spomeničke rente ⇒ U Narodnim novinama broj 65/20 objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i 114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020. godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente. Podsjetimo, spomenička renta [...]

106, 2020

Odgovornost uprave za financijska izvješća

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti [...]

2805, 2020

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒ Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj. Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Koje su obveze [...]

2505, 2020

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu ⇒ Jedno od prava nezaposlenih radnika koji su se na vrijeme (u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa) prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koje je predviđeno Zakonom o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) je i pravo na novčanu naknadu temeljem osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Ovo pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja [...]

2005, 2020

Materijalna prava obveznika civilne zaštite

Materijalna prava obveznika civilne zaštite ⇒ Obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, među kojima ističemo Uredbu o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN br. 33/17; u nastavku teksta: Uredba). Ovom Uredbom uređuje se način i [...]

1705, 2020

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere ⇒ Nakon više od dva mjeseca prekida rada, a radi uvođenja mjera karantene te odluka i preporuka o sprječavanju širenja koronavirusa, mjere o zabrani okupljanja na javnim mjestima popuštaju, te se ponovno vraćamo s održavanjem seminara, što nas izuzetno veseli. I dalje svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju te važeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i preporuke za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. [...]

1205, 2020

Poslovno uvjetovani otkaz

Poslovno uvjetovani otkaz ⇒ Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor o radu radnicima, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. Kod ovog oblika redovitog otkaza ugovora o radu ne postoji krivnja radnika pa radnici mogu ostvarivati prava na Hrvatskom zavodu za [...]

1005, 2020

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima ⇒ Agencija za zaštitu osobnih podataka (u tekstu: Agencija), kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, potaknuta upitima fizičkih i pravnih osoba vezanim za obradu osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt (frizeri, brijačnice, kozmetički saloni), u odnosu na revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja širenja virusa COVID-19 donijela je mišljenje, odnosno preporuku za prikupljanje, tj. obradu [...]

605, 2020

Sustav i djelovanje civilne zaštite

Sustav i djelovanje civilne zaštite ⇒ Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 82/15, 118/18 i 31/20; dalje u tekstu: Zakon) i cijelim nizom podzakonskih propisa donesenih temeljem istog zakona. U odredbama Zakona civilna zaštita je definirana kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama [...]

305, 2020

Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒ Od 1. svibnja 2020. na snazi je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN br. 53/20, dalje u tekstu: Zakon). Novim Zakonom se u prvom redu nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju. Naime, dopunama Zakona o [...]

2904, 2020

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije ⇒ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim web stranicama (mrms.gov.hr) objavilo je letak u obliku uputa za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. U uputama je navedeno kako su se poslodavci i radnici dužni pridržavati svih mjera zaštite donesenih od strane Stožera civilne zaštite. Slijedeći opća načela [...]

2704, 2020

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti ⇒ Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti, s obzirom na ograničenja uvedena slijedom proglašene epidemije za vrijeme trajanja koronavirusa, odvijat će se u tri faze (prva faza - otvaranje trgovina, gradskog prijevoza, treninga; druga faza - puni rad zdravstvenog sustava, frizera, kozmetičara, brijača; treća faza - okupljanja do 10 osoba, rad trgovačkih centara, vrtića, razredne nastave). Reaktiviranje dijela gospodarskih i društvenih [...]

2204, 2020

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom ⇒ Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN br. 36/2020, dalje u tekstu: Odluka), koja je stupila na snagu 20. ožujka 2020., odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost [...]

2004, 2020

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ⇒ Zadnjim dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, 2/20, 46/20, 47/20; dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 18. travnja 2020. godine omogućen je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u trajanju najmanje 3 mjeseca (najmanje do 18. srpnja 2020. godine), sa mogućnošću produljenja [...]

1404, 2020

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka ⇒ Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust, odnosno oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće u ukupnom trajanju od sedam radnih dana za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolešću ili smrću člana uže obitelji. Zakonom o radu je dana mogućnost da radnik može imati pravo na plaćeni dopust u ukupnom [...]

704, 2020

Odluke o korištenju godišnjeg odmora

Odluke o korištenju godišnjeg odmora ⇒ Za razliku od rasporeda korištenja godišnjeg odmora koji se odnosi na sve radnike poslodavca, obavijest, odnosno odluka o korištenju godišnjeg odmora je akt poslodavca koji se odnosi na pojedinačnog radnika i sadrži podatak o trajanju predstojećeg godišnjeg odmora radnika i razdoblju njegovog korištenja. Ova obavijest/odluka o korištenju godišnjeg odmora mora se dostaviti radniku najmanje petnaest dana prije korištenja prvog dana godišnjeg odmora na [...]

504, 2020

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu ⇒ Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Zaključkom su utvrđene mjere pomoći gospodarstvu čija je provedba u nadležnosti Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Tijekom trajanja posebnih okolnosti, kako je navedeno u Zaključku, provest će se sljedeće mjere: iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje [...]

104, 2020

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće ⇒ Proglašenjem epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), te sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja širenja epidemije, mnogi poduzetnici morali su prilagoditi svoje poslovanje, a samim time poslovne okolnosti i radni uvjeti su se uvelike promijenili. Prekid rada Poslodavac bi u ovim uvjetima epidemije [...]

3003, 2020

Rad na izdvojenom mjestu rada – od kuće

Rad na izdvojenom mjestu rada - od kuće ⇒ U vrijeme nastale epidemije izazvane koronavirusom radni odnosi i uvjeti rada su se promijenili. Svima koji su u mogućnosti preporučuje se rad od kuće. Poslodavci bi za takav rad trebali sklopiti aneks ugovora o radu za one radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu ili sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada – od kuće u slučaju kada zapošljavanju [...]

2603, 2020

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒ Na svojim internet stranicama Porezna uprava objavila je obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uvjetovanih nastalom izvanrednom situacijom epidemije koronavirusa - COVID 19 informacije. Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik iz članka 44. stavka 1. OPZ-a. To znači svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba. Pod fizičkom osobom podrazumijevamo obrtnike (bez obzira utvrđuje [...]

2303, 2020

Radni odnosi – mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Radni odnosi - mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava ⇒ Radni odnosi Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu, propisana je obveza poslodavca organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, u kojem je smislu obavezan [...]

1803, 2020

Zapošljavanje i rad studenata

Zapošljavanje i rad studenata ⇒ Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova Od 13.02.2020. na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 16/20), koji donosi jednu, ali važnu izmjenu Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/18 i 16/20; u daljnjem tekstu: Zakon). Naime, sada, kako to proizlazi iz zakonskih odredbi, poslodavci mogu pod uvjetima određenim Zakonom angažirati za rad redovite i izvanredne [...]

1603, 2020

Odgoda održavanja seminara

Odgoda održavanja seminara radi koronavirusa ⇒ Poštovani! Ovim putem vas obavještavamo kako do daljnjega odgađamo naše seminare radi uvođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa, a sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. O novim terminima ćemo vas pravovremeno obavijestiti. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji, te se veselimo budućem susretu… Čuvajmo jedni druge! Vaš seminar.hr! Ako želite primati novosti i biti pravovremeno [...]

903, 2020

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒ Bolovanje Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ZOZO-a zbog kojih je radnik spriječen ispunjavati svoju obvezu rada u skladu s [...]

103, 2020

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini ⇒ Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su: 1. Potpore za zapošljavanje 1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2. Potpore za usavršavanje 3. Potpore za samozapošljavanje 4. Obrazovanje i osposobljavanje 4.1. Obrazovanje nezaposlenih 4.2. Obrazovanje zaposlenih 4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu 4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja [...]

2402, 2020

Videonadzor i obrada osobnih podataka

Videonadzor i obrada osobnih podataka ⇒ Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije ili dijelovi prostorija čiji je nadzor nužan radi postizanje navedene svrhe. Obveza je voditelja ili izvršitelja obrade da stavi oznaku za videonadzor, a koja treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te označena tekstom i [...]

1702, 2020

Zaštita nepušača, zabrana konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti prema Zakonu o zaštiti na radu

Zaštita nepušača, zabrana konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti prema Zakonu o zaštiti na radu ⇒ Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon), je u čl. 57. - 60., između ostalog, uređena i materija zaštite nepušača, zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti. Zabrana pušenja Što se tiče zaštite nepušača, poslodavac je, sukladno zakonskim odredbama, obvezan provoditi zaštitu nepušača [...]

1102, 2020

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, [...]

302, 2020

Korištenje „kolačića“ na web stranicama – što bilježe?

Korištenje „kolačića“ na web stranicama – što bilježe? ⇒ Pod pojmom „kolačići“ (engl. cookies) se podrazumijeva tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na računalo ili mobitel prilikom posjeta web stranica. „Kolačićima“ upravlja internetski preglednik. Internet stranice koriste „kolačiće“ (tzv. cookies) radi brže komunikacije računala i servera, radi analiza i poboljšanja korištenja web stranice i bilježenja načina na koji su posjetitelji došli na određenu web stranicu, a bez narušavanja [...]

2501, 2020

Tajnost podataka u postupku javne nabave

Tajnost podataka u postupku javne nabave ⇒ Tajnost podataka javna nabava Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke, ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. U slučaju da je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu [...]

2301, 2020

Valjana privola u skladu s GDPR-om

Valjana privola u skladu s GDPR-om ⇒ Privola Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola bi se trebala dati afirmativnim činom, kao što je označavanje polja na internetu ili potpisivanje obrasca, poput pisane izjave. Primjerice, to bi [...]

2001, 2020

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu ⇒ U Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) se predviđa posebna zaštita određenih kategorija radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa. Takva zaštita Zakonom je posebno predviđena i za trudnice, roditelje i posvojitelje. Osim toga, posebna zaštita ove kategorije radnika predviđena je i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, [...]

1301, 2020

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca ⇒ Procjena rizika Od 08.01.2020. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji donosi značajne novine koje se odnose na obvezu izrade procjene rizika u slučaju povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, što uključuje i rad od kuće. Pravilnikom je, naime, određeno kako poslodavac, pod uvjetima određenim Pravilnikom, [...]

1001, 2020

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla?

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla? ⇒ Zapošljavanje Obzirom na nedostatak radne snage kojem sve češće svjedočimo u zadnje vrijeme, pred poslodavce u Republici Hrvatskoj se često postavlja pitanje kako riješiti problem radne snage u slučaju povećanja obujma posla, novim zapošljavanjem, ili uređivanjem radnog vremena u okvirima Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19). Novo zapošljavanje ili uređivanje radnog vremena prema Zakonu o radu  Što se tiče [...]

701, 2020

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca ⇒ Zaštita na radu Od 1. siječnja 2020. na snazi je novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 126/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji zamjenjuje stari pravilnik istog naziva. Novi Pravilnik sadržajno ne donosi bitnije izmjene u odnosu na stari. Zaštita na radu - uvjeti za obavljanje poslova  kod poslodavca Pravilnikom je određeno kako poslove zaštite [...]

201, 2020

Prijeboj ili kompenzacija

Prijeboj ili kompenzacija ⇒ Prijeboj ili kompenzacija Prema Zakonu o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11-Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: Zakon), prijeboj, ili kompenzacija je jedan od načina prestanka međusobnih obveza vjerovnika i dužnika. Uvjeti za provođenje prijeboja između dužnika i vjerovnika su sljedeći: obje tražbine moraju glasiti na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće; obje tražbine moraju [...]

3012, 2019

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji ⇒ GlobalLogic je razvio GLOFace IT rješenje koje omogućava vozaču prepoznati srčani ili moždani udar. Sustav identificira karakteristične simptome ovih bolesti, odnosno asimetriju lica, grimasu uzrokovanu bolovima te tikove na licu. Ako se navedeni simptomi otkriju, relevantne službe automatski se obavještavaju. GLOFace također omogućava analizu vozačevog lica tijekom vožnje kako bi se otkrili znakovi umora ili ako je osoba [...]

2312, 2019

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, [...]

1912, 2019

Zaklada Ana Rukavina

Na koncertu Želim život građani donirali 1.3 milijuna kuna ⇒ Zaklada Ana Rukavina Na 14. koncertu Želim život, održanom na glavnom zagrebačkom trgu, 17. prosinca 2019., u organizaciji Zaklade Ane Rukavina i Nove TV, prikupljeno je 1.288.443,75 kuna za daljnji rad Zaklade. Tradicionalni božićni koncert okupio je velik broj građana, glazbenih zvijezda te uglednika iz političkog i društvenog života koji su se tijekom cijele večeri u pozivnom centru javljali [...]

1612, 2019

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020. ⇒ Od 2016. godine provedena su tri kruga porezne reforme. U Narodnim novinama broj 121/19 objavljene su izmjene i dopune propisa koji reguliraju četvrti krug porezne reforme. Većina zakonskih izmjena stupa na snagu od 01. siječnja 2020. godine, osim Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine i pojedinih odredaba [...]

1412, 2019

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu ⇒ Nasilje i mobbing Radnici, na žalost, u praksi na radnom mjestu mogu biti izloženi različitim oblicima diskriminacije, nasilja, uznemiravanja, odnosno mobbinga svojih kolega, ili bossinga od strane njihovih pretpostavljenih. Navedeni razni oblici izloženosti radnika ovakvim ponašanjima na radnom mjestu negativno utječu na sigurnost i zdravlje radnika na radu pa je zaštita od navedenih psihosocijalnih rizika svakako dio materije zaštite na [...]

1012, 2019

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o. Prema Zakonu o [...]

712, 2019

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka ⇒ Edukaciju o zaštiti osobnih podataka kod poslodavca provodi u prvom redu službenik za zaštitu podataka. Naime, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba), između ostalog, predviđeno je kako službenik za zaštitu [...]

412, 2019

Isplata božićnice radnicima u 2019. godini

Isplata božićnice radnicima u 2019. godini ⇒ Božićnica Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, nagradu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke. Navedenim izvorima prava može biti određeno [...]

212, 2019

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu

Postupanje u dobroj vjeri u porezno - pravnom odnosu ⇒ Porezno - pravni odnos - Opći porezni zakon U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri. To znači kako sudionici u porezno-pravnom odnosu moraju postupati savjesno i pošteno sukladno zakonu. Način postupanja u dobroj vjeri propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 45/19). Ovim [...]

112, 2019

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija ⇒ Paljenje adventske svijeće na Manduševcu U subotu, 30. studenog, službeno je počeo najbolji advent u Europi i to paljenjem prve adventske svijeće na velikom vijencu oko Manduševca, a trajat će, zajedno s novogodišnjim događanjima, do 7. siječnja 2020. godine. Prosinac je u Zagrebu za mnoge najljepši mjesec u godini, a to dokazuje i činjenicom da je tri godine zaredom izabran najljepšim [...]

2811, 2019

Ugovor o uputi (asignaciji)

Ugovor o uputi (asignacija) ⇒ Asignacija U praksi, posebno kod obračunskih plaćanja, često se susrećemo s pojmom „asignacija“. Asignacija, ili uputa, je ugovor obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11 - Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) u čl. 130. - 144. Ovim ugovorom jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni [...]

2611, 2019

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. ⇒ Temeljem zakonskog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog kvotnog sustava Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu, a vodeći računa o stvarnim potrebama i stanju na tržištu rada, broju nezaposlenih te mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja raspoložive radne snage. Najveći broj dozvola za novo zapošljavanje stranaca odnosi se na djelatnosti graditeljstva te [...]

2311, 2019

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒ Načelo slobode obavljanja djelatnosti Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Predmet poslovanja Predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Zakonom o trgovačkim društvima je općenito određeno kako je dopuštena svaka djelatnost [...]

2011, 2019

Sukob interesa u postupku javne nabave

Sukob interesa u postupku javne nabave ⇒ Zakon o javnoj nabavi Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) je određeno kako je naručitelj obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa - javna nabava Sukob interesa - javna nabava, između naručitelja i [...]

1811, 2019

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu. U stvari, radi se o mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno [...]

1711, 2019

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima ⇒ Blagdani - Zakon o blagdanima U Narodnim novinama broj 110/2019 objavljen je Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. Blagdani i neradni dani u Republici Hrvatskoj su: 1. siječnja – Nova godina 6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja - Uskrs i Uskrsni ponedjeljak - Tijelovo 1. [...]

1611, 2019

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika ⇒ Ugovorna zabrana natjecanja - Zakon o radu Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika uređena je u članku 102. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZOR). Sukladno odredbama ZOR-a, poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s [...]

1411, 2019

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu ⇒ Godišnji odmor Krajem svake godine u praksi se često koristi preostali godišnji odmor iz tekuće godine radi spajanja božićnih blagdana, Nove godine i blagdana Sveta tri kralja. S time u vezi se postavlja pitanje prenošenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz tekuće kalendarske godine u sljedeću. Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19) je određeno kako neiskorišteni dio godišnjeg odmora za tekuću godinu [...]

1311, 2019

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca ⇒ Pranje novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje [...]

1211, 2019

Počeo Interliber – 42. međunarodni sajam knjiga

Počeo Interliber - 42. međunarodni sajam knjiga ⇒ Interliber već četrdeset dvije godine predstavlja središnje mjesto za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja koji okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Održava se u terminu od 12. do 17. studenog u paviljonima 5, 6 i 7a i Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, a okuplja više od 380 izlagača iz 13 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Italija, Kina, [...]

1011, 2019

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒ Pravna osnova Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći. Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređena kolektivnim ugovorom, [...]

911, 2019

Primjena eRačuna u javnoj nabavi

Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒ E račun - Zakon o izdavanju u javnoj nabavi U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (e Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovog zakona primjenjuju [...]

611, 2019

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒ Zakon o zaštiti potrošača Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama. Sezonsko sniženje je poseban oblik prodaje potrošačima uređen ovim Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja (NN, br. 135/15). Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Inače, [...]

3010, 2019

Novo uređenje ovršnog postupka

Novo uređenje ovršnog postupka ⇒Novi ovršni zakonNovi Ovršni zakon koji stupa na snagu u 2020. godini izazvao je burnu raspravu u javnosti i donosi niz promjena. No, svi se slažu kako bi se ovršni postupak trebao provoditi brzo, učinkovito i ekonomično, te štititi dostojanstvo ovršenika i osigurati da provedba za njega bude što manje nepovoljna.Zbog uočenih poteškoća u primjeni Ovršnog zakona i potrebe njegovog usklađivanja s drugim zakonima kako bi [...]

3010, 2019

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Pranje novca - nacionalna procjena rizika Za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska provodi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu uzima u obzir propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka, koja će se redovito ažurirati svake četiri godine od prethodno provedene nacionalne procjene [...]

3010, 2019

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su: trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva [...]

3010, 2019

Otkazni rok

Otkazni rok ⇒ Otkazni rok Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad. Kod redovitog otkaza, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u ako je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine. Otkazni rok može trajati mjesec dana ako [...]

2210, 2019

Inventura

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + [...]

1610, 2019

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) ⇒ Opća ureba o zaštiti podataka Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) predviđena je mogućnost angažiranja osobe koja je odgovorna za pravilno prikupljanje i obradu osobnih podataka u tvrtkama ili organizacijama, tzv. Data Protection Officer (DPO), odnosno službenik za zaštitu (osobnih) podataka. Službenik bi trebao na primjeren način i pravodobno biti uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. [...]

1510, 2019

Neoporezivi primici

Neoporezivi primici ⇒ Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, do 5.000,00 kn godišnje, naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (kopije ugovora ili računa dostavljenih poslodavcu), do visine stvarnih izdataka, [...]

Ovrhe na plaći

Sezonsko zapošljavanje

PDV turizam

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.