Novosti2021-05-31T11:39:49+00:00
1veljača 2021

Minuli rad

1. veljače 2021.|Tags: |

Minuli rad ⇒ Minuli rad Minuli rad je dodatak na osnovnu plaću radnika temeljem ukupnog radnog staža. Minuli rad nije propisan Zakonom radu. Pravo radnika na dodatak na plaću za minuli rad mora biti uređeno nekim drugim izvorom prava [...]

22siječanj 2021

Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

22. siječnja 2021.|Tags: , , , |

Novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme ⇒ U Narodnim novinama br. 5/21 objavljen je novi Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Pravilnik), kojim se propisuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju radnici koriste na radu [...]

20siječanj 2021

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu

20. siječnja 2021.|Tags: , |

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu ⇒ Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvo financija je na svojoj web stranci (mfin.gov.hr) objavilo obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu. Navedenu obavijest prenosimo [...]

20siječanj 2021

Porezni tretman donacija

20. siječnja 2021.|Tags: , , |

Porezni tretman donacija ⇒ Porezna uprava na svojim web strancima objavila je važne informacije o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Davatelji donacija Za sve dane donacije [...]

10siječanj 2021

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije

10. siječnja 2021.|Tags: , |

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije ⇒ U Narodnim novinama br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Pravilnik) kojim je regulirano plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, [...]

14prosinac 2020

Primanja izuzeta od ovrhe

14. prosinca 2020.|Tags: , , |

Primanja izuzeta od ovrhe ⇒ Novčana sredstva izuzeta od ovrhe Od ovrhe su, sukladno izmijenjenim odredbama Ovršnog zakona koje su stupile na snagu 28.11.2020. godine, (NN, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) te posebnim propisima, izuzeta sljedeća [...]

19studeni 2020

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad

19. studenoga 2020.|Tags: |

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad ⇒ Posebna zaštita radnika Zakonom u radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) je u čl. 37. - 43. predviđena posebna zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad. Sukladno čl. [...]

4studeni 2020

Posebna naknada za zakašnjela plaćanja

4. studenoga 2020.|Tags: |

Posebna naknada za zakašnjela plaćanja ⇒ Hrvatskim propisima predviđeno je plaćanje posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku koji nastaju dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze, u slučajevima kada je dužnik osoba javnog prava. Naime, sukladno članku 13. stavku 1. [...]

9listopad 2020

Testiranje radnika na koronavirus

9. listopada 2020.|Tags: , |

Testiranje radnika na koronavirus ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 103/20) kojim se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Općeg poreznog zakona, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika [...]

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.

    Go to Top