Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒


Načelo slobode obavljanja djelatnosti

Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Predmet poslovanja

Predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti.

Zakonom o trgovačkim društvima je općenito određeno kako je dopuštena svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena, ili nije suprotna moralu društva.

To, između ostalog, znači kako trgovačka društva ne smiju obavljati određene djelatnosti ako nemaju posebne dozvole (npr. proizvodnja i promet lijekova, oružja i sl.) kada je tako određeno propisima.

Neregistrirane djelatnosti

Ako trgovačko društvo obavlja djelatnost a za to nema odgovarajuće dozvole ili suglasnosti državnog organa ili institucije (neregistrirane djelatnosti) kada je to potrebno sukladno propisima, čini prekršaj za koji se sukladno čl. 630. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima može izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Za ovaj prekršaj kaznit će se i član društva, član uprave odnosno izvršni direktor, ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora, ili likvidator koji je po odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ili statuta, odnosno društvenog ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi, novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.

Za isti prekršaj predviđena je za trgovca pojedinca novčana kazna do iznosa od 50.000,00 kuna.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Radi toga je Zakonom o trgovačkim društvima određeno kako u slučaju da je zakonom propisano da trgovačko društvo može početi obavljati djelatnost ili djelatnosti koje čine predmet njegovoga poslovanja nakon što registarskome sudu podnese odluku nadležnoga tijela kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanima za obavljanje te ili tih djelatnosti, ono ne smije početi obavljati takvu djelatnost prije nego što registarskom sudu podnese takvu odluku.

U istom smislu, Zakonom o trgovačkim društvima je određeno kako u slučaju da je zakonom za pojedine djelatnosti propisano da ih mogu obavljati samo određeni oblici trgovačkih društava, te da se pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugoga akta nadležnog tijela, takve djelatnosti mogu obavljati samo trgovačka društva za koja je to zakonom određeno, odnosno samo ako za to dobiju propisanu suglasnost, dozvolu, ili drugi akt nadležnog tijela.

Trgovačko društvo može obavljati djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja tog trgovačkog društva.

Kako proizlazi iz zakonskih odredbi, osim djelatnosti koje čine utvrđeni predmet njegovog poslovanja, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu, ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

 Zakonom o trgovačkim društvima je izrijekom određeno kako su valjani pravni poslovi (ugovori) koje trgovačko društvo sklopi s trećim osobama izvan djelatnosti upisane u sudski registar, odnosno druge djelatnosti iz čl. 35. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.