Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje ⇒


Uprava društva zastupa društvo i vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

Uprava društva sastoji se od jedne ili više osoba – direktora.

Uprava vodi poslove društva pažnjom dobrog gos­podarstvenika, a prilikom poslovanja dužna je primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati po­slovnu tajnu društva te odgovara za povredu pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika, ali i za niz drugih povreda zakonskih obveza.

Uprava društva, između ostalog, odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, kao i za izradu financijskih izvještaja.

Dužnosti uprave kod nesposobnosti za plaćanje

Prema odredbi članka 251. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) ukoliko se kod izrade godišnjih ili dru­gih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u druš­tvu postoji gubitak u visini polovine iznosa temeljno­ga kapitala društva, uprava mora odmah sazvati glavnu skupštinu društva i o tome je izvijestiti.

Ako je društvo nesposobno za plaćanje ili preza­duženo, uprava mora bez odgađanja, a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga kojega poseban zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka, zatražiti da se otvori taj postupak.

Nakon što nastane nesposobnost za plaćanje, od­nosno nakon što dođe do prezaduženosti uprava ne smije obavljati plaćanja.

To ne vrijedi za plaćanja koja se i nakon toga obave s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Dužnosti direktora u slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje

Prema članku 20.a Stečajnog zakona (NN broj 71/15, 104/17 i 36/22) direktori odnosno uprava društva dužni su u slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje uzeti u obzir:

  1. interese vjerovnika, nositelja udjela i drugih osoba s posebnim interesom u skladu s člankom 232. Stečajnog zakona,
  2. poduzimanje mjera kojima bi se izbjegla nesposobnost za plaćanje,
  3. izbjegavanje namjernih radnji ili radnji iz krajnje nepažnje kojima se ugrožava održivost poslovanja.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.