Odgovornost za štetu na radu ⇒


Prema definiciji iz čl. 1046. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11-Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15 i 29/18; dalje u tekstu: ZOO), šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprje­ča­va­nje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Opće pretpostavke odgovornosti za štetu su:

  • postojanje subjekata odgovornosti za štetu (štetnik i oštećeni) i sposobnost štetnika da odgovara za štetu,
  • štetna radnja štetnika,
  • šteta,
  • uzročna veza između štetne radnje i štete (uzrok štete je štetna radnja, šteta je posljedica štetne radnje),
  • protupravnost štetne radnje.

U nekim slučajevima postoje posebne pretpostavke za odgovornost za štetu (npr. krivnja i dr.).

Ovlaštena osoba za obavljanje poslova zaštite na radu iz čl. 82. Zakona o zaštiti na radu odgovara za štetu na radu i u vezi s radom koju uzrokuje poslodavcu, odnosno radniku, obavljanjem poslova zaštite na radu, ako ne postupa sukladno zakonskim odredbama.

Odgovornost poslodavca za štetu na radu

Poslodavac za ozljedu na radu i profesionalnu bolest koju je radnik pretrpio obavljajući za njega poslove i za koju se smatra da potječe od rada, odgovara po načelu objektivne odgovornosti (čl. 25. Zakona o zaštiti na radu).

Objektivna odgovornost je takva odgovornost za štetu za čiji se nastanak ne zahtijeva krivnja štetnika, u ovom slučaju poslodavca, nego poslodavac odgovora temeljem same činjenice da je došlo do štete na radu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Oslobođenje od odgovornosti

Ipak, ove odgovornosti poslodavac se može osloboditi, ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala: 

– zbog više sile;

– namjerom, ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe, na koje poslodavac nije mogao utjecati niti je njihove posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu.

Odgovornost ovlaštene osobe za štetu na radu

Ovlaštena osoba za obavljanje poslova zaštite na radu iz čl. 82. Zakona o zaštiti na radu odgovara za štetu na radu i u vezi s radom koju uzrokuje poslodavcu, odnosno radniku, obavljanjem poslova zaštite na radu, ako ne postupa sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa.

Na utvrđivanje odgovornosti za štetu ovlaštene osobe primjenjuju se odredbe ZOO-a. 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.