Odluke o korištenju godišnjeg odmora ⇒


Odluke o korištenju godišnjeg odmora

Za razliku od rasporeda korištenja godišnjeg odmora koji se odnosi na sve radnike poslodavca, obavijest, odnosno odluka o korištenju godišnjeg odmora je akt poslodavca koji se odnosi na pojedinačnog radnika i sadrži podatak o trajanju predstojećeg godišnjeg odmora radnika i razdoblju njegovog korištenja.

Ova obavijest/odluka o korištenju godišnjeg odmora mora se dostaviti radniku najmanje petnaest dana prije korištenja prvog dana godišnjeg odmora na koji se sama obavijest/odluka odnosi.

Kako bi poslodavac izbjegao obvezu iz članka 85. st. 4. Zakona o radu prema kojoj mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o njegovom trajanju i razdoblju korištenja, poslodavac može od radnika zatražiti da radnik pisanim zahtjevom zatraži od poslodavca da mu poslodavac odmah omogući korištenje godišnjeg odmora.

Otkazivanje ugovora o radu

Poslodavci moraju posebno voditi računa o ovoj zakonskoj odredbi u slučaju otkazivanja ugovora o radu radnika.

Naime, bez obzira na činjenicu da je Zakonom o radu dopušteno određivanje korištenja godišnjeg odmora za vrijeme trajanja otkaznog roka, sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, poslodavac ne bi mogao odrediti godišnji odmor radniku prvi dan otkaznog roka u slučaju da se obavijest o korištenju godišnjeg odmora radniku dostavlja istovremeno s otkazom, nego bi godišnji odmor radnika mogao započeti najranije petnaest dana od dana dostave ove obavijesti.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu

Treba istaknuti kako je Zakonom o radu predviđeno posebno pravilo za korištenje godišnjeg odmora radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavca.

Naime, radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, poslodavci moraju omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema radnikovom zahtjevu, bez obzira na želje i potrebe pojedinog poslodavca.


Primjer Odluke o korištenju godišnjeg odmora iz prethodne godine

Sukladno članku 85. stavku 4. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZR),

                      (naziv poslodavca, sjedište, OIB),          zastupano po      (funkcija, ime i prezime      )

(dalje u tekstu: Poslodavac) donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA ZA 2019. GODINU

  1. Radnik ____(ime i prezime)_____ (dalje u tekstu: Radnik), koji je kod Poslodavca zaposlen na

radnom mjestu _________________________, koristit će preostali dio godišnjeg odmora za 2019. godinu u trajanju od ___ (slovima: ____________) dana u razdoblju od ______ 2020. godine do _______ 2020. godine.

  1. Korištenjem godišnjeg odmora iz točke 1. ove Odluke Radnik je u cijelosti iskoristio svih ___ dana godišnjeg odmora za 2019. godinu.
  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz točke 1. ove Odluke Radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće prema članku 81. ZR-a.
  1. Ova Odluka dostavlja se Radniku neposredno uz potpis i naznaku dana preuzimanja, ili poštom preporučeno s povratnicom.

U ____________, dana ____________.

  Za Poslodavca   ____________


Primjer Odluke o korištenju godišnjeg odmora za tekuću godinu

Sukladno članku 85. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZR),

                      (naziv poslodavca, sjedište, OIB),          zastupano po      (funkcija, ime i prezime      )

(dalje u tekstu: Poslodavac) donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA ZA 2020. GODINU

  1. Radnik ____(ime i prezime)_____ (dalje u tekstu: Radnik), koji je kod Poslodavca zaposlen na

radnom mjestu _________________________, koristit će godišnji odmor za 2020. godinu (ili: prvi dio godišnjeg odmora za 2020. godinu) u trajanju od ___ (slovima: ____________) dana u razdoblju od ______ 2020. godine do _______ 2020. godine.

  1. Nakon korištenja godišnjeg odmora iz točke 1. ove Odluke Radniku preostaje koristiti ___ dana godišnjeg odmora za 2020. godinu.
  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz točke 1. ove Odluke Radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće prema članku 81. ZR-a.
  1. Ova Odluka dostavlja se Radniku neposredno uz potpis i naznaku dana preuzimanja, ili poštom preporučeno s povratnicom.

U ____________, dana ____________.

Za Poslodavca                                                      ____________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.