Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca ⇒


Sustav zaštite od požara detaljno je uređen Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon).

Odredbama Zakona nije jasno razdijeljen pojam opreme od pojma sredstva za zaštitu od požara i u stručnoj literaturi definicije ovih pojmova često imaju zajedničke elemente.

Obveze poslodavca u vezi opreme

Odredbama Zakona (čl. 10.) propisano je kako su vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, znači i poslodavci, odnosno upravitelji zgrada dužni:

  • osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu;
  • poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara;
  • posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

Osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama (direktori, druge osobe ovlaštene zakonom i drugim propisima, ili pravilima društva) odgovorne su, u svom djelokrugu, za provedbu navedenih obveza.

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

Vrste opreme

U praksi postoji različita oprema za zaštitu od požara, a vrsta opreme koju moraju imati poslodavci ovisi o djelatnosti koju obavljaju.

Poslodavci u najvećem broju slučajeva moraju imati uobičajenu opremu za zaštitu od požara, kao što su vatrogasni aparati i hidranti.

Sve navedene sustave potrebno je ispitivati barem jednom godišnje, ako nije drukčije propisano.

Poslodavci koji u svojim prostorima, u radnim procesima, ili samo za zagrijavanje vode, koriste plin, također moraju provoditi redovita ispitivanja plinske instalacije i plinskih trošila.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Vatrogasni aparati

Svaki poslodavac mora imati vatrogasni aparat. Glavna obveza većine poslodavaca u praksi je da osiguraju dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata, ovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN, br. 101/11 i 74/13; dalje u tekstu: Pravilnik), vatrogasni aparat je definiran kao:

  • prijenosni vatrogasni aparat (koji je konstruiran za ručno prenošenje i korištenje i koji u pogonskom stanju sa sredstvom za gašenje ima masu od najviše 20 kg), ili;
  • prijevozni vatrogasni aparat (koji sadrži sredstvo za gašenje požara koje se pod tlakom izbacuje iz spremnika aparata).

Različite vrste požara gase se različitim vrstama vatrogasnih aparata, pa poslodavci moraju voditi računa o tome da nabave aparat koji odgovara posebnim rizicima od požara koji se kod njih javljaju.

Održavanje vatrogasnih aparata

Održavanje vatrogasnih aparata obavlja se kroz redovni pregled i periodični pregled.

Redovni pregled može obavljati vlasnik odnosno korisnik, znači i poslodavac, prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

U čl. 6. Pravilnika određeno je što obuhvaća redovni pregled vatrogasnog aparata. O redovnom pregledu vatrogasnih aparata vlasnik, odnosno korisnik, ili poslodavac, dužan je voditi evidenciju.

Periodični pregled obavlja se najmanje jedanput godišnje, a obavlja ga u pravilu serviser koji posjeduje ovlaštenje proizvođača, ili ovlaštenog zastupnika vatrogasnih aparata za obavljanje poslova održavanja.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.