Otkazni rok ⇒


Otkazni rok

Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad.

Kod redovitog otkaza, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u ako je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine.

Otkazni rok može trajati mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo kod poslodavca neprekidno jednu godinu.

Ako je radnik kod poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine, otkazni rok je mjesec dana i dva tjedna.

Otkazni rok od dva mjeseca je u slučaju kada je radnik u radnom odnosu neprekidno proveo 5 godina kod istog poslodavca.

Ako je radni odnos s istim poslodavcem trajao neprekidno 12 godina, u tom je slučaju otkazni rok tri mjeseca.

Otkazni rok – prava radnika

Za vrijeme otkaznog roka u slučaju redovnog otkaza radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s posla 4 sata tjedno radi traženja novog posla.

Ako nije iskorišten razmjerni dio godišnjeg odmora sa zadnjim danom otkaznog roka, poslodavac je dužan isplatiti naknadu na neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Kod izvanrednog otkaza radnika, ne postoji otkazni rok. Sukladno s time, radnik ne može biti odsutan s posla 4 sata tjedno radni traženja novog posla.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Redoviti otkaz od strane radnika

Ako poslodavac ima opravdani razlog, može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Radnik također može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Radniku ostaju njegove dužnosti i obaveze tijekom trajanja otkaznog roka.

Kada radnik daje otkaz, otkazni rok ne može trajati duže od mjesec dana ako radnik ima važan i opravdani razlog.

Otkaz ugovora o radu od strane radnika poslodavcu se mora dostaviti pisanim putem.

Izvanredni otkaz od strane radnika

Do izvanrednog otkaza od strane poslodavca može doći u slučaju teške povrede obaveza iz radnog odnosa ili drugog važnog faktora.

U slučaju izvanrednog otkaza od strane radnika, radnik ima opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno ili neodređeno vrijeme i nema obavezu poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka ako zbog teške povrede obaveza ugovorenih u radnom odnosu nije moguć nastavak radnog odnosa.

Ugovor o radu se izvanredno može otkazati u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji izvanredni otkaz.

Stranka ugovora o radu koja posegne za izvanrednim otkazom ima pravo od druge stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete.

Otpremnina (otkazni rok)

Ako poslodavac otkazuje posao radniku nakon dvije godine neprekidnog rada, radnik ima pravo na otpremninu.

Iznos otpremnine određuje se uzimajući u obzir dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s istim poslodavcem.

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog razloga koji su uvjetovani ponašanjem radnika, radnik nema pravo na otpremninu.


Ne propustite seminar:

Skrivljeno ponašanje radnika – kršenje radnih obveza

Zagreb, 27. rujan 2024. (petak), Hotel The Westin Zagreb

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.