Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ⇒


U Narodnim novinama broj 80/22 objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa kojim prestaje važiti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (NN broj 6/74, 47/90 i 72/94) i Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (NN broj 23/74 i 72/94).

Odredbe Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa više se ne primjenjuju te više ne postoje ni pretpostavke za njihovu primjenu.

Pravna materija koju uređuje Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa u cijelosti je uređena drugim propisima, prvenstveno Zakonom o javnom bilježništvu (NN broj 78/93, 29/94, 162/98 – Obiteljski zakon, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22) te odredbom članka 45. Uredbe o uredskom poslovanju (NN broj 75/21).

Akti i drugi dokumenti, koji se u pravilu izdaju iz informacijskih sustava automatskom obradom podataka, kod kojih nije potreban potpis ovlaštene službene osobe, a njihova vjerodostojnost mora biti osigurana, ovjeravaju se kvalificiranim elektroničkim pečatom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Uredba o uredskom poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 75/21) primjenjuje se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela), a uređuje pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave s naglaskom na digitalizaciju, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.