Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini ⇒


Ovrha na plaći 2022. OVDJE


Prosječna neto plaća – (siječanj – kolovoz 2020.)

U „Narodnim novinama“ broj 118/2020 objavljen je podatak o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći i bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine.

Propisano je kako prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za spomenuto razdoblje iznosi 6.724,00 kune.

Ovaj iznos je temelj za obračun ovrhe na plaći u 2021. godini koju još uvijek prema važećem Ovršnom zakonu provode poslodavci.

Iznos izuzet od ovrhe

Na obračun ovrhe na plaći za radnike čija je plaća jednaka, ili veća od navedenog iznosa primjenjuje se članak 173. stavak 1. Ovršnog zakona, prema kojem je od ovrhe izuzet iznos od dvije trećine spomenute prosječne neto plaće, što znači iznos od 4.482,66 kuna.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je u ovom slučaju izuzet iznos u visini od jedne polovine spomenute prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno iznos od 3.362,00 kune.

Ako se ovrha provodi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, odnosno iznos od 1.681,00 kuna.

Manji iznos plaće

Ako radnik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno od iznosa 6.724,00 kuna, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno ne više od 4.482,66 kuna.

Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine neto plaće radnika, odnosno ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće radnika.

Izuzeta novčana sredstva od ovrhe

Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o proglašenju katastrofe na područjima pogođenim potresom od 29. prosinca 2020. i kasnijim potresima, sva novčana sredstva koja se uplaćuju u svrhu naknade za saniranje posljedica štete od katastrofe i elementarnih nepogoda izuzeta su iz ovrhe primjenom članka 172. stavka 1. točka 13. Ovršnog zakona.

Za pravne i fizičke osobe iz tuzemstva i inozemstva koji izravno uplaćuju sredstva na račune fizičkih osoba, kako ta sredstva ne bi bila ovršena ako fizičke osobe kojima se donacije upućuju imaju ovrhe, Financijska agencija je izdala naputak bankama da svim klijentima iz stradalih područja koji imaju blokirane račune, omoguće korištenje novčanih sredstava koja su uplaćena kao pomoć u saniranju štete od posljedica potresa. 

Zaštićeni račun se može prepoznati po tome što nakon broja banke slijedi broj 35.  

Na mrežnim stranicama Financijske agencije je navedeno da se građani koji žele otvoriti zaštićeni račun, a zbog trenutne situacije na pogođenim područjima nisu u mogućnosti doći u poslovnicu ili poslati zahtjev putem Online servisa za predaju dokumentacije, mogu javiti na besplatni telefon 0800 0080 i moraju pripremiti osobne podatke (podaci o ovršeniku, uplatitelju (naziv, OIB, adresa), banci i redovnom računu, vrsta primanja).

Da bi se moglo detektirati da se zaista radi o novčanoj pomoćimole se svi uplatitelji koji uplaćuju građanima s blokiranim računima da u opisu plaćanja navedu „DONACIJA“, a u modelu i pozivu na broj odobrenja navesti HR69 40002-OIB uplatitelja-420.

Banke su upućene da na jednak način postupe i u slučaju kada se radi o donaciji iz inozemstva koja je izravno upućena na posebni račun.

Za uplate na redovne transakcijske račune vrste 32 (npr. HR50239000032…), ako se radi o uplati za pomoć u potresu, potrebno je u modelu i pozivu na broj odobrenja također navesti HR69 40002-OIB uplatitelja-420.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.