Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒


Od 1. svibnja 2020. na snazi je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN br. 53/20, dalje u tekstu: Zakon).

Novim Zakonom se u prvom redu nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju.

Naime, dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koje su stupile na snagu 18. travnja 2020., praktično je, uz određene tim zakonom propisane izuzetke, uveden moratorij na provedbu ovrhe na računu fizičkih osoba koju provodi Financijska agencija.

Međutim, i nakon ove dopune zakona, bila je moguća provedba ovrhe na plaći radnika, mirovini umirovljenika te nad pravnim osobama, što se donošenjem novog Zakona pokušava ispraviti.

Osim toga, novim Zakonom obustavlja se ovrha nad pravnim osobama, odnosno gospodarskim subjektima kojima prijeti stečaj, korisnicima bespovratnih sredstava za provedbu projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije te korisnika mjera pomoći isplaćenih uslijed posebnih okolnosti.

Novim Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisuju se posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

Posebne okolnosti i njihovo trajanje

Pod posebnim okolnostima se, pri tome, podrazumijevaju događaji ili određena stanja koja se nisu mogla predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koja ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Trajanje ovih posebnih okolnosti ograničeno je na razdoblje od tri mjeseca nakon stupanja Zakona na snagu, s time da se ovaj rok može odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za još tri mjeseca.

Zastoj u ovršnim postupcima

Za vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima, bilo da je ovršenik fizička ili pravna osoba.

Međutim, od ovog načelnog pravila postoje izuzeci.

Tako će se i dalje iznimno provoditi ovršni postupci radi:

 • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
 • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
 • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i
 • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Ovlasti sudaca

Osim toga, sucima u ovršnim postupcima u tijeku je novim Zakonom dana široka ovlast pa se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu Zakona mogu provoditi ovršni postupci i izvan navedenih izuzetaka ako sudac, s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, ocijeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima.

Takvu odluku sudac mora posebno obrazložiti. 

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Što se tiče provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima, novim Zakonom je određeno kako će poslodavac, odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja (npr. isplatitelj mirovine) za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastati s provedbom ovrhe na plaći, odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Od ovog općeg pravila Zakonom je, sukladno navedenom, predviđena iznimka pa poslodavac, odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći, odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi:

 • radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
 • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
 • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i
 • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Ipak, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zaprimat će i dalje nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju osim ako se radi o provedbi ovrhe za navedene tražbine izuzete od zakonskog moratorija.

Također, iznimno od općeg pravila moratorija na provedbu ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju, ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijet će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

Namjenska sredstva poduzetnicima

Novim Zakonom je predviđeno i da su za vrijeme trajanja posebnih okolnosti izuzeta od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore, ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna EU.

Također, što je posebno bitno za poslodavce koji su korisnici mjera pomoći gospodarstvu, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti od ovrhe su izuzeta sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.

Ova zakonska odredba odnosi se i na mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19, a posebno mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – HZZ koje se odnose na praktično subvenciju plaće radnika u iznosu 3.250,00 kn, odnosno 4.000,00 kn.

Stečajni postupci

Zakon donosi i interventne mjere u stečajne postupke.

Tako, stečajni razlozi koji su nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti privremeno nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka.

Od ovog općeg pravila Zakonom su predviđeni izuzeci pa prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i dalje mogu podnijeti:

 • stečajni dužnik,
 • Financijska agencija i vjerovnik, ali samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Kamate

Na kraju treba reći kako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu Zakona ne teku zatezne kamate.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.