Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒


Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti

Na svojim internet stranicama Porezna uprava objavila je obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uvjetovanih nastalom izvanrednom situacijom epidemije koronavirusa COVID 19 informacije.

Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik iz članka 44. stavka 1. OPZ-a. To znači svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba. Pod fizičkom osobom podrazumijevamo obrtnike (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik paušalista), fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, poljoprivrednik, iznajmljivač – paušalista i ostali poduzetnici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze.

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


ePorezna

»  Zahtjev, dostupan na internet stranici Porezne uprave, moguće je podnijeti Poreznoj upravi:

 1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

»  Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

 1. putem web forme “Pišite nam” – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu;
 2. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.
 • Na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik, što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze.
 • U Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca.
 • U slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave.
 • Porezna uprava obavijestit će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg Zahtjeva.
 • Ukoliko Vam je Zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgodit će se za 3 mjeseca.
 • Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.
 • Prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu.
 • Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03.2020., a koji dospijeva do 31.03.2020. godine.
 • Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil. kn, pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV-a za 3. mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen.
 • Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu.
 • O svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještavat će Vas putem posebnog mjesta na internet stranici Porezne uprave – COVID-19.
 • Porezna uprava omogućit će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza​.

Na internet stranici Porezne uprave pronađite Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti – Zahtjev za odgodom plaćanja.

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.