Postupanje u dobroj vjeri u porezno – pravnom odnosu ⇒


Porezno – pravni odnos – Opći porezni zakon

U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri.

To znači kako sudionici u porezno-pravnom odnosu moraju postupati savjesno i pošteno sukladno zakonu.

Način postupanja u dobroj vjeri propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 45/19).

Ovim pravilnikom je određeno kako porezno tijelo postupa u dobroj vjeri sukladno članku 9. Općeg poreznog zakona na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji se vode pred poreznim tijelom.

Osim toga, porezno tijelo postupa u dobroj vjeri na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji će se voditi pred poreznim tijelom tako da u slučajevima predviđenim Općim poreznim zakonom i pravilnikom o njegovoj provedbi donosi obvezujuće mišljenje.

Porezni obveznici

Kako bi porezni obveznici što lakše ostvarivali svoja prava i obveze, porezno tijelo će, u okviru postupanja u dobroj vjeri, na svojim mrežnim stranicama objavljivati opća mišljenja i obavijesti koje su od utjecaja na obračunavanje, utvrđivanje i naplatu poreza.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U slučajevima kada porezno tijelo zaprimi više istih ili sličnih zahtjeva poreznih obveznika za tumačenje poreznih propisa, odnosno u vezi ostvarivanja njihovih prava i obveza u poreznim postupcima, objavit će javno opće mišljenje.

Također, porezno tijelo će u okviru postupanja u dobroj vjeri poučiti poreznog obveznika o pravu da ima stručnog pomagača ili poreznog savjetnika ako ocijeni da nepoznavanje propisa ili nestručnost poreznog obveznika ili druge osobe koja sudjeluje u poreznom postupku može biti od utjecaja na ostvarivanje prava poreznog obveznika.

Porezni obveznik postupa u dobroj vjeri na način da daje istinite i potpune podatke o svim činjenicama koje su poreznom tijelu potrebne za obračun, utvrđivanje i naplatu poreza te na način da obračunava i plaća porez u iznosu, na način i u roku sukladno propisu ili nalogu poreznog tijela.

Treba istaknuti kako je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona određeno da će ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba iz čl. 49. Općeg poreznog zakona porezno biti priznati samo ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose.


» Sve naše aktualne seminare i edukacije pratite OVDJE

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.