Posebna naknada za zakašnjela plaćanja ⇒


Hrvatskim propisima predviđeno je plaćanje posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku koji nastaju dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze, u slučajevima kada je dužnik osoba javnog prava.

Naime, sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), u slučaju da u poslovnim transakcijama između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava, u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, dužnik, odnosno osoba javnog prava, zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ovaj iznos posebne naknade troškova preuzet je iz odredbi Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011.). Na građane se ne primjenjuje ova paušalna naknada.

Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze, kada je dužnik osoba javnog prava, definirana je u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a iznosi 40 eura – u protuvrijednosti u kunama.

Vjerovnik ima slobodu izbora pa ovaj iznos može, ili ne mora naplatiti svom dužniku za svaki račun, ili drugi odgovarajući zahtjev za plaćanje.

Na ovu posebnu naknadu ne plaća se porez niti kamate.

Vjerovnik ima pravo na ovu naknadu bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.

Ove odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne utječu na pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.