Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒


Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost.

Zakonske definicije

Nositelj poslovne tajne, prema spomenutom zakonu, je svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je zakonitim nadzorom poslovna tajna.

Počinitelj povrede svaka je fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, uporabila ili otkrila poslovnu tajnu.

Roba kojom je počinjena povreda jest roba čijim se dizajnom, obilježjima, funkcioniranjem, procesom proizvodnje ili stavljanjem na tržište ostvaruje znatna korist od poslovnih tajni koje su nezakonito pribavljene, iskorištene ili otkrivene.

Sud je mjesno nadležan trgovački sud u čijoj je nadležnosti zaštita industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u skladu s propisima o ustrojstvu, djelokrugu i nadležnosti sudova.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Poslovna tajna definirana je kao informacije koje ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

  • tajne su jer nisu, u svojoj ukupnosti ili u točnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih dijelova, općenito poznate ili lako dostupne osobama iz krugova koji se obično bave predmetnom vrstom informacija
  • imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost zbog toga što su tajne
  • u odnosu na njih osoba koja te informacije zakonito kontrolira poduzela je u tim okolnostima razumne korake kako bi sačuvala njihovu tajnost.

Informacije iz navedenih definicija uključuju, među ostalim, znanje i iskustvo, poslovne informacije i tehnološke informacije.

Osim toga, informacije iz navedenih definicija imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost, primjerice, kada bi njihovo nezakonito pribavljanje, korištenje njima ili njihovo otkrivanje moglo naštetiti interesima osobe koja ih zakonito kontrolira jer se time narušavaju znanstveni i tehnički potencijal, poslovni ili financijski interesi, strateške pozicije ili sposobnost tržišnog natjecanja takve osobe.

Razumni koraci za očuvanje tajnosti informacija mogu uključivati izradu internog akta o rukovanju poslovnom tajnom i o krugu osoba te njihovim pravima i obvezama pri rukovanju poslovnom tajnom, ili mjerama fizičke ili virtualne zaštite pristupa i rukovanja poslovnom tajnom.

Nezakonito korištenje

Nezakonitim korištenjem poslovne tajne smatraju se i proizvodnja, nuđenje ili stavljanje na tržište robe kojom je počinjena povreda odnosno u te svrhe uvoz, izvoz ili skladištenje robe kojom je počinjena povreda, kao i nuđenje ili pružanje usluga pri kojima se koristi poslovna tajna, ako je osoba koja je provodila takve aktivnosti znala, ili je u tim okolnostima trebala znati da je poslovna tajna korištena nezakonito.

Protiv počinitelja povrede, nositelj poslovne tajne može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede, prestanak povrede odnosno zabranu korištenja ili otkrivanja poslovne tajne.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.