Postupak izbora radničkog vijeća ⇒


U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike oko postupka izbora radničkog vijeća i pravilnosti provedbe izbornog postupka, a koji je uređen Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća.

Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine br. 3/16, 52/17 i 138/20) je sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), propisan i uređen postupak slobodnih i neposrednih izbora radničkih predstavnika, tajnim glasovanjem i to, osobnim izlaskom na biračko mjesto ili putem pošte, kao i korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u provođenju svih sastavnih dijelova toga izbornog postupka.

Utvrđivanje valjanosti izbora

U pogledu pravilnosti provedbe izbornog postupka i utvrđenja valjanosti izbora radničkog vijeća, mjerodavni su pored ostalih, i članci 7., 13., 17. i 18. Pravilnika.

Izbori su valjani ako je glasovala najmanje jedna trećina radnika s biračkim pravom.

Biračko pravo imaju svi radnici koji su zaposleni kod poslodavca kod kojega se provode izbori za radničko vijeće, osim onih koji su izuzeti u skladu s člankom 145. stavkom 2. i 3. Zakona o radu, pa izborni odbor prema tom pravilu utvrđuje listu – birački popis.

Dakle, za utvrđivanje valjanosti izbora je prije svega relevantan točan i pravilan broj radnika s biračkim pravom.

Druga pretpostavka za utvrđivanje valjanosti izbora je točan podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrijebljenih glasačkih listića, sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika.

Drugim riječima, ako prilikom utvrđivanja rezultata izbora radničkog vijeća ukupan broj važećih i nevažećih listića (taj broj predstavlja „izlaznost“, kako ste naveli), iznosi najmanje jednu trećinu broja radnika s biračkim pravom (broja radnika na pravilno utvrđenom i potpunom biračkom popisu), izbori su valjani sukladno članku 17. Pravilnika.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Glasovanje i konačni rezultat

Kada izborni odbor sukladno članku 7. stavku 5. i 6. Pravilnika, odluči da se radnicima osigura glasovanje putem pošte, prilikom utvrđivanja rezultata izbora će se sukladno članku 13. stavku 4. točka 3. Pravilnika, nevažećim glasačkim listićem smatrati onaj koji, najkasnije do završetka glasovanja na dan izbora, nije zaprimljen na adresi sjedišta poslodavca u zatvorenoj omotnici, a radniku je radi glasovanja bio uručen na način propisan člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika (uručen glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte).

Pri tome valja naglasiti i iznimku u tome slučaju.

Naime, izborni odbor će zapisnikom o konačnim rezultatima izbora utvrditi važećim i onaj glasački listić koji je upućen preporučenom pošiljkom najkasnije na dan izbora na način propisan odredbom članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika i zaprimljen na toj adresi najkasnije do isteka trećeg radnog dana roka od dana objavljivanja zapisnika o prethodnim rezultatima izbora iz članka 18. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

Izborni odbor sukladno članku 9. stavku 2. i 4. te članku 15. Pravilnika, donosi odluku o provođenju izbora i brine o pravilnom provođenju slobodnih i neposrednih izbora radničkih predstavnika, tajnim glasovanjem neovisno o tome glasuje li se osobnim izlaskom na biračko mjesto ili putem pošte, odnosno korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Očuvanje tajnosti glasovanja

Mišljenja smo da nema zapreke da izborni odbor donese odluku o istovremenom korištenju više propisanih načina za provedbu određenih izbora za radničko vijeće, kada takvu opciju ocijeni mogućom.

U pogledu Vašeg pitanja o glasovanju poštom, mišljenja smo da je jasno propisano kako se sukladno članku 7. stavku 4. Pravilnika, radniku može uručiti glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte.

Dakle, u tome slučaju listić se daje radniku „na ruke“, kako ste naveli, a vraća se putem pošte, jer je to smisao i obilježje takvog način glasovanja.

U tome slučaju će primjenom članka 7. stavka 5. Pravilnika, radnik koji je iskoristio svoje biračko pravo, tako uručeni glasački listić biti dužan uputiti poštom na adresu sjedišta poslodavca, u zatvorenoj omotnici koju je primio uz glasački listić, s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor«.

Pri tome naglašavamo da je stvar prethodno donesene odluke izbornog odbora, na koji će način radi očuvanja tajnosti i pravilnosti izbora, taj izborni odbor organizirati u sjedištu poslodavca prihvat, spremanje i čuvanje (npr. u zapečaćene kutije) poštom zaprimljenih glasačkih listića.

Pravna kvalifikacija glasačkih listića

Konačno, u vezi Vašeg pitanja o pravnoj kvalifikaciji glasačkih listića koji se u postupku izbora radničkog vijeća dostavljaju korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mišljenja smo da se onaj, pravilno upućen, glasački listić kojeg radnik sa popisa birača za izbor radničkog vijeća, nije pravodobno dostavio na pravilan i odlukom o izborima određen način, može smatrati nevažećim listićem prilikom utvrđivanja rezultata tih izbora.

Izvor: Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.