Postupak u slučaju ozljede na radu ⇒


Ozljeda na radu – koji je postupak?

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pokreće se podnošenjem tiskanice Prijave o ozljedi na radu“ koja se podnosi regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.

Može se podnijeti i regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca.

Prijavu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost, a po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika.

Prijava o ozljedi na radu podnosi se neovisno o tome da li je ozljeda, odnosno bolest imala za posljedicu privremenu nesposobnost za rad osigurane osobe.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ako poslodavac ne podnese prijavu o ozljedi na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće, obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijalista medicine rada s kojim Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Zahtjev za priznavanje ozljede na radu i utvrđivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja zbog ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba, odnosno član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.

Prijavu ozljede na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnosi po službenoj dužnosti poslodavac, organizator određenih poslova, izabrani doktor opće, obiteljske medicine ili ozlijeđeni radnik.

Elektronska prijava

Podnošenje e-prijave o ozljedi na radu i e-prijave o profesionalnoj bolesti obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac.

Izvješće izabranog doktora opće, obiteljske medicine, koje je sastavni dio prijave popunjava i dostavlja HZZO-u izabrani doktor ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe u elektroničkom obliku sukladno odredbama važećeg Zakona o elektroničkoj ispravi.

Evidencija

Poslodavac, prema odredbama Zakona o zaštiti na radu, mora voditi evidenciju o svakoj ozljedi na radu. Evidencija o ozljedama na radu zasniva se na zapisniku o ozljedi na radu koji se treba sastaviti za svaku ozljedu na radu. 

Obveza obavještavanja

Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.

Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.

Navedene obavijesti je poslodavac obvezan dostaviti odmah po nastanku ozljede.

Smatra se da je poslodavac ispunio obvezu obavještavanja ako je nakon isključenja izvora ozljede, pružanja prve pomoći ozlijeđenoj osobi te pozivanja hitne medicinske pomoći, ili zbrinjavanja ozlijeđene osobe u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, ili dnevnu bolnicu, bez odgađanja obavijestio mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj telefona objavljen na službenim stranicama toga tijela, ili na jedinstveni telefonski broj za hitne službe 112.

Osim toga, poslodavac bi u slučaju smrtne, teže, ili skupne ozljede na radu trebao obavijestiti i policiju.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.