Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava radniku ⇒


Poslodavci imaju zakonsku obvezu (čl. 130. Zakona o radu), na zahtjev radnika, u roku od 8 dana izdati mu potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa.

Osim toga, poslodavac je dužan u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Upravne mjere

Za postupanje protivno ovim zakonskim obvezama, za poslodavce su u prvom redu predviđene upravne mjere.

Tako će, prema zakonskim odredbama, inspektor, u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu narediti da u dostavljenom roku radniku, na njegov zahtjev, izda potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa, odnosno da radniku nakon prestanka radnog odnosa vrati sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ili mu izda potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Novčane kazne

U ovim potvrdama poslodavac ne smije naznačiti ništa što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Poslodavac u suprotnom odgovara za najteži prekršaj iz Zakona o radu za koji je za poslodavca pravnu osobu predviđena novčana kazna u iznosu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, kao i poslodavac fizička osoba, ali manjom novčanom kaznom, u iznosu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna.

Ako je ovaj prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnog radnika, iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.


Primjer: Potvrda o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

_____________ (naziv poslodavca)

_____________ (adresa sjedišta)

_____________ (OIB)

Na temelju čl. 130. Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/2017. i 98/2019.) poslodavac ___________ (naziv), __________ (adresa sjedišta), ____________ (OIB) (dalje u tekstu: Poslodavac), kojeg zastupa ____________________________ (funkcija, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje) daje sljedeću

POTVRDU

o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

  1. Radnik _______________ (ime i prezime), iz _________________ (adresa prebivališta/boravišta) ______________ (OIB) (dalje u tekstu: Radnik), bio je zaposlen kod Poslodavca u razdoblju od _______ do _______.
  1. Za vrijeme trajanja radnog odnosa kod Poslodavca, Radnik je obavljao sljedeće poslove:
  • _______________________________________,
  • _______________________________________,

U ______________ (mjesto) dana ______________ (datum).

____________________________________________

(funkcija, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

______________________ (potpis)

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.