Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor ⇒


Godišnji odmor

Prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za svaku kalendarsku godinu radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.

Ovim zakonskim odredbama koje su usklađene sa direktivama Europske unije, je uređeno minimalno trajanje godišnjeg odmora.

Međutim, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi i duže trajanje godišnjeg odmora od navedenog.

Pravo na puni godišnji odmor

Što se tiče stjecanja prava na puni godišnji odmor, kako proizlazi iz zakonskih odredbi, samo dvije kategorije radnika ne stječu odmah pravo na puni godišnji odmor nego tek nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca. To su:

  • radnici koji se prvi put zaposle i
  • radnici koji imaju prekid između dva radna odnosa duži od osam dana.

Ostale kategorije radnika, kako je to Zakonom o radu riješeno, stječu pravo na puni godišnji odmah.

Međutim, stjecanje prava na puni godišnji odmor ne znači da ga radnici mogu odmah i koristiti.

Naime, potrebno je voditi računa o zakonskoj odredbi prema kojoj raspored godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i Zakonom o radu, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Razmjerni godišnji odmor

Oni radnici koji nisu ispunili uvjete za stjecanje prava na puni godišnji odmor na opisani način, imaju pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine punog godišnjeg odmora, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa, po formuli:

Broj dana punog godišnjeg odmora : broj mjeseci u kalendarskoj godini (uvijek 12) = broj dana razmjernog godišnjeg odmora

Pri izračunavanju trajanja razmjernog godišnjeg odmora, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.

Prestanak radnog odnosa

Kada se radi o prestanku radnog odnosa radnika, radnik kojem prestaje radni odnos u svakom slučaju ostvaruje za tu kalendarsku godinu pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Ako je poslodavac radniku kojem prestaje radni odnos već prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.