Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće ⇒


Proglašenjem epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), te sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja širenja epidemije, mnogi poduzetnici morali su prilagoditi svoje poslovanje, a samim time poslovne okolnosti i radni uvjeti su se uvelike promijenili.

Prekid rada

Poslodavac bi u ovim uvjetima epidemije koronavirusa mogao donijeti odluku o prekidu rada, a gdje radnici ne bili u obvezi rada, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće sukladno članku 95. stavku 3. Zakona o radu (radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran).

Ako Zakonom o radu, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca (članak 95. stavak 5. Zakona o radu).


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Smanjenje radnog vremena i plaće

Poslodavcu također stoji na raspolaganju i mogućnost izmjene ugovora o radu, a na način da se radniku ponude izmijenjeni uvjeti rada – u ovom slučaju smanjenje radnog vremena (s punog radnog vremena na nepuno) i smanjenje plaće.

Promjenu ugovora o radu moguće je provesti:

  • aneksom ugovora o radu – radniku se ponude izmijenjeni uvjeti rada, a u ovom slučaju smanjenje radnog vremena (s punog radnog vremena na nepuno) i smanjenje plaće s rokom za očitovanje;
  • otkazom ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora – tom prilikom poslodavac dostavlja radniku poslovno uvjetovani otkaz i prijedlog izmijenjenog ugovora o radu, s time da se u otkazu mora naznačiti kako pravne posljedice otkaza (otkazni rok i dr.) nastaju tek nakon proteka roka za radnikovo očitovanje o predloženom izmijenjenom ugovoru o radu, a taj rok ne može biti kraći od 8 dana. Nakon proteka roka od najmanje 8 dana, radnik mora vratiti poslodavcu potpisani izmijenjeni ugovor o radu, a u suprotnom protekom roka za očitovanje počinje teči otkazni rok.

Ne propustite seminar:

Novi pravilnik o vođenju evidencije o radnicima i radnom vremenu

Zagreb, 13. rujan 2024. (petak), Hotel Central

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.