Prestanak obveznog odnosa – raskid ugovora ⇒


Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) uređuju osnove obveznih odnosa, ugovorne i izvanugovorne obvezne odnose.

U poslovnoj praksi se najčešće sklapaju ugovori o kupoprodaji, ugovori o djelu, zakupu i najmu poslovnih prostora, o poslovnoj suradnji i drugi.

Obveznopravni odnosi mogu prestati ispunjenjem, nemogućnošću ispunjenja, raskidom, oprostom duga, prijebojem, otkazom, odustankom, protekom vremena, smrću dužnika ili vjerovnika, sjedinjenjem potraživanja i dugovanja, novacijom i pravnim propisom.

U dvostranoobveznim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obveze ili izjaviti da raskida ugovor (jednostrani raskid ugovora).

Raskid ugovora

Raskinuti (prekinuti) ugovor moguće je ako valjan ugovor još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen, a raskidom ugovora obje strane se oslobađaju svojih obveza, osim obveze na naknadu štete, te su dužne vratiti ono što su na ime ispunjenja ugovora primile.

Rezultat raskida ugovora može biti sporazum ugovornih strana (sporazumni raskid) ili može biti utemeljen na zakonu (primjerice kad je ispunjenje obveze u roku bitan sastojak ugovora).

Raskid ugovora moguć je zbog promijenjenih okolnosti.

Ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ta ugovorna strana može tražiti da se ugovor izmijeni ili čak raskine.

U ovom slučaju ugovor se neće raskinuti ukoliko druga ugovorna strana ponudi ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmijene.

Kada je prije isteka roka za ispunjenje obveze očito da jedna strana neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora, druga strana može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer: Izjava o jednostranom raskidu ugovora

 

_____________________ d.o.o.

____________________

43000 Bjelovar

 Obrt _______________

vlasnika ______________

adresa ________________

43000 Bjelovar 

U Bjelovaru, ___________________. 

 

Predmet:             raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora od __________. godine 

 

Poštovani,

vezano na Ugovor o zakupu poslovnog prostora od ___________. godine, ovim putem Vas obavještavamo da se

s danom _____________ godine raskida predmetni Ugovor, uz otkazni rok od trideset dana.

Naime, kako ste upoznati, sukladno članku _____. predmetnog ugovora, Ugovor je sklopljen na rok od dvije godine.

Ugovor se raskida iz razloga neispunjenja obveza s Vaše strane, a to je da od trenutka zaključenja Ugovora niste ispunili obvezu plaćanja mjesečne zakupnine za lipanj, srpanj i kolovoz ______. godine.

U međuvremenu smo Vas u više navrata upozorili na dospjele obveze i potrebu njihova podmirenja, a isto tako upućena Vam je i opomena pred utuženje, na što ste se sve oglušili.

Slijedom navedenog izvješćujemo Vas da se s danom ___________ godine raskida predmetni Ugovor o zakupu, a uz otkazni rok od trideset dana.

 

S poštovanjem,


Ne propustite seminar:

Skrivljeno ponašanje radnika – kršenje radnih obveza

Zagreb, 27. rujan 2024. (petak), Hotel The Westin Zagreb

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.