Prijava gradilišta i plan izvođenja radova ⇒


Prijava gradilišta

Prema odredbi članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom, a gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača je prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu obvezan prijaviti investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode građevinski radovi najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Navedeni provedbeni propis je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, br. 48/18).

U skladu s odredbama članka 4. stavka 1. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, prijava početka izvođenja radova na gradilištu koja sadrži podatke navedene u Dodatku III., koji je sastavni dio navedenog Pravilnika, dostavlja se u skladu s navedenim odredbama Zakona o zaštiti na radu u slučaju izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. navedenog Pravilnika, bez obzira na trajanje radova i kada je predviđeno trajanje radova dulje od 10 dana.

Prema odredbi članka 75. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu, obveze o prijavi radilišta odnosno gradilišta ne primjenjuju se kod izvođenja radova kod kojih zbog hitnosti, navedene obveze nije moguće ispuniti.

Poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne postupke te razraditi i primjenjivati tehnologiju rada tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima te je poslodavac obvezan osigurati da samo radnici koji su dobili odgovarajuće upute smiju imati pristup mjestima na kojima postoji ozbiljna i specifična opasnost. 

Plan izvođenja radova

Plan izvođenja radova nije potrebno dostaviti uz prijavu početka izvođenja radova ali se plan izvođenja radova izrađen u skladu s provedbenim propisom mora u skladu s odredbom članka 75. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu nalaziti na gradilištu.

Prema odredbi članka 5. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, izradu plana izvođenja radova osigurava naručitelj (investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba u čije ime se projektira odnosno izvodi građenje), tj. izvođači nemaju obvezu izrade plana izvođenja radova.

Napominjemo da je odredbama članka 77. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. podstavka 3. Zakona o zaštiti na radu, propisano da je koordinator zaštite na radu obvezan izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu odnosno izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Uvažavajući navedenu odredbu, koordinator zaštite na radu ne mora sam izraditi plan izvođenja radova nego ga može dati izraditi bili kojoj drugoj stručnoj osobi.

Budući da obveza imenovanja koordinatora postoji kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača, obveza izrade plana izvođenja radova odnosi se samo na gradilišta na kojima radove izvode dva ili više izvođača, a kada radove na gradilištu izvode radnici samo jednog poslodavca (izvođača) u vremenu od početka do završetka gradnje, isti nije obvezan izraditi plan izvođenja radova.

Neovisno o navedenom kao i o duljini trajanja radova, prema odredbi članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne postupke te razraditi i primjenjivati tehnologiju rada tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima te je poslodavac obvezan osigurati da samo radnici koji su dobili odgovarajuće upute smiju imati pristup mjestima na kojima postoji ozbiljna i specifična opasnost.

Navedene obveze moguće je ispuniti i putem plana izvođenje radova te poslodavci (izvođači) odnosno poslodavac koji sam izvodi radove mogu radi ispunjavanja i samoprovjere svojih obveza propisanih člankom 44. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti na radu izraditi plan izvođenja radova, neovisno o tome što im nije propisana ta obveza.

Izvor: uznr.mrms.hr


Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.