Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača) ⇒


Prijavitelj nepravilnosti

U Narodnim novinama broj 46/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja za zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača).

Ovim Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. 11. 2019.).

Direktiva propisuje obvezu za poslodavce i tijela javne vlasti glede zaštite prijavitelja nepravilnosti, a u kojoj stoji da sva poduzeća s više od 50 zaposlenika moraju uspostaviti interni postupak za obradu prijava „zviždača“, kao i sva državna i regionalna tijela vlasti te općine s više od 10.000 stanovnika.

Cilj novog Zakona je ojačati pravnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti kroz osiguravanje prava na primarnu, besplatnu pravnu pomoć te pojednostavljivanje postupka prijave nepravilnosti.

Obveze poslodavca prema novom Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Poslodavac je dužan:

 • donijeti opći akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i na prikladan način učiniti ga dostupnim svim osobama u radnom okruženju, zajedno sa svim informacijama bitnima za podnošenje prijave nepravilnosti;
 • imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika;
 • zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica;
 • čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu;
 • osigurati uvjete za vođenje evidencije o prijavama;
 • poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Imenovanje povjerljive osobe

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

Povjerljivu osobu i njezinog zamjenika imenuje se na prijedlog:

 • radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća,
 • najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri poslodavcu.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Postupak prijavljivanja

Prijava ili prijavljivanje znače usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima, a prijava sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, osobi/instituciji koja se prijavljuje i podatke o samim prijaviteljima, dok je poslodavac dužan omogućiti ne samo usmeno prijavljivanje (osobno, telefon, glasovne poruke), nego i pisanim putem na način koji uključuje standardnu pisanu formu, ali i moderne načine komunikacije koji omogućavaju pisani zapis (email, aplikacije i slično).


U novom Zakonu zadržana je struktura kanala za prijavljivanje, a koja obuhvaća:

 • unutarnje prijavljivanje (prijavljivanje nepravilnosti putem povjerljive osobe kod poslodavca),
 • vanjsko prijavljivanje (prijavljivanje vanjskom tijelu, odnosno Pučkoj pravobraniteljici),
 • javno razotkrivanje (otkrivanje nepravilnosti javnosti).

Zabranjeno je sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti, kao i pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti, odnosno javnog razotkrivanja.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.