Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒


E račun – Zakon o izdavanju u javnoj nabavi

U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (e Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Obveznici e računa

Iz navedenog proizlazi kako su obveznici primanja i slanja eRačuna svi naručitelji u smislu čl. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16). Zakon se odnosi na javne i sektorske naručitelje u smislu istog zakona.

Obveza izdavanja e Računa odnosi se na cjelokupnu javnu nabavu pa tako i na tzv. nabavu putem narudžbenica ako narudžbenica ima sva bitna obilježja ugovora (npr. pružatelj catering usluge za ministarstvo, od 1. 7. 2019., mora obvezno izdati e račun). Zakon se odnosi i na nabave male vrijednosti (bagatelnu nabavu), pa tako i na nabavu ispod 20.000,00 kuna. Znači, Zakon se primjenjuje i u slučajevima kada nabavi prethodi postupak, ponuda i/ili narudžbenica.

Ugovori o javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ne primjenjuje se na elektroničke račune izdane po izvršenju ugovora o javnoj nabavi ako su nabava i izvršenje ugovora proglašeni tajnima ili moraju uključivati posebne sigurnosne mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su na snazi u državi članici te pod uvjetom da je država članica Europske unije utvrdila da ključni interesi ne mogu biti zajamčeni drastičnim mjerama.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Zakon se ne odnosi niti na ugovore koji su izuzeti od primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi (članci 29., 30., 31., 33., 36. i 37.).

Izdavanje elektroničkih računa ne primjenjuje se ni na naručitelja ako je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi privatnog prava – poduzeće/gospodarski subjekt.

Gotovinska plaćanja

Osim toga, e Račun se neće izdavati kod gotovinskih plaćanja kao i kartičnih plaćanja (npr. službena kartica državnog/gradskog dužnosnika, ravnatelja škole/bolnice/kaznionice i sl. koju on ad hoc koristi za plaćanje ručka, cestarina i sl.) nije javna nabava te je to područje prethodno uređeno Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Uz navedeno, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ne odnosi se niti npr. na:

 • fakturiranje komunalne naknade pravnim ili fizičkim osobama,
 • fakturiranje komunalnih usluga pravnim ili fizičkim osobama (npr. odvoz smeća, opskrba vodom itd.),
 • fakturiranje zakupa i/ili najma poslovnih prostora,
 • fakturiranje stambene pričuve za gradske stanove posredstvom upravitelja,
 • fakturiranje posla jedinice lokalne samouprave zbog kojeg je jedinica lokalne samouprave osnovala trgovačko društvo,
 • fakturiranje školarina fizičkim ili pravnim osobama (međutim, treba se izdati eRačun za školarinu ako je na strani naručitelja javni/sektorski naručitelj jer školarini prethodi ili
 • postupak javne nabave ili narudžbenica),
 • prodaju u školama/vrtićima kada je riječ o vlastitim proizvodima,
 • participaciju roditelja u vrtićima/školama u uslugama za koje škole/vrtići izdaju račune itd.,
 • prodaju zemljišta fizičkim ili pravnim osobama,
 • prefakturiranje režijskih troškova za korisnike (u npr. Gradskoj upravi – Porezna uprava, Ured državne uprave),
 • naknadu od 10% za uređenje voda prema npr. Hrvatskim vodama,
 • prefakturiranje materijalnih troškova (za papir, kuverte, poštarinu) prema npr. javnom ili sektorskom naručitelju,
 • za članarine,
 • za objavu autorskih radova u, primjerice, znanstvenim časopisima i njihovu lekturu,
 • za rad studenata putem student servisa.

Od primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi isključene su i usluge platnog prometa i računi temeljem takvih ugovora.


» Sve naše aktualne seminare i edukacije pratite OVDJE

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.