Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒


E račun – Zakon o izdavanju u javnoj nabavi

U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (e Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Obveznici e računa

Iz navedenog proizlazi kako su obveznici primanja i slanja eRačuna svi naručitelji u smislu čl. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16). Zakon se odnosi na javne i sektorske naručitelje u smislu istog zakona.

Obveza izdavanja e Računa odnosi se na cjelokupnu javnu nabavu pa tako i na tzv. nabavu putem narudžbenica ako narudžbenica ima sva bitna obilježja ugovora (npr. pružatelj catering usluge za ministarstvo, od 1. 7. 2019., mora obvezno izdati e račun). Zakon se odnosi i na nabave male vrijednosti (bagatelnu nabavu), pa tako i na nabavu ispod 20.000,00 kuna. Znači, Zakon se primjenjuje i u slučajevima kada nabavi prethodi postupak, ponuda i/ili narudžbenica.

Ugovori o javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ne primjenjuje se na elektroničke račune izdane po izvršenju ugovora o javnoj nabavi ako su nabava i izvršenje ugovora proglašeni tajnima ili moraju uključivati posebne sigurnosne mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su na snazi u državi članici te pod uvjetom da je država članica Europske unije utvrdila da ključni interesi ne mogu biti zajamčeni drastičnim mjerama.

Zakon se ne odnosi niti na ugovore koji su izuzeti od primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi (članci 29., 30., 31., 33., 36. i 37.).

Izdavanje elektroničkih računa ne primjenjuje se ni na naručitelja ako je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi privatnog prava – poduzeće/gospodarski subjekt.

Gotovinska plaćanja

Osim toga, e Račun se neće izdavati kod gotovinskih plaćanja kao i kartičnih plaćanja (npr. službena kartica državnog/gradskog dužnosnika, ravnatelja škole/bolnice/kaznionice i sl. koju on ad hoc koristi za plaćanje ručka, cestarina i sl.) nije javna nabava te je to područje prethodno uređeno Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Uz navedeno, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ne odnosi se niti npr. na:

 • fakturiranje komunalne naknade pravnim ili fizičkim osobama,
 • fakturiranje komunalnih usluga pravnim ili fizičkim osobama (npr. odvoz smeća, opskrba vodom itd.),
 • fakturiranje zakupa i/ili najma poslovnih prostora,
 • fakturiranje stambene pričuve za gradske stanove posredstvom upravitelja,
 • fakturiranje posla jedinice lokalne samouprave zbog kojeg je jedinica lokalne samouprave osnovala trgovačko društvo,
 • fakturiranje školarina fizičkim ili pravnim osobama (međutim, treba se izdati eRačun za školarinu ako je na strani naručitelja javni/sektorski naručitelj jer školarini prethodi ili
 • postupak javne nabave ili narudžbenica),
 • prodaju u školama/vrtićima kada je riječ o vlastitim proizvodima,
 • participaciju roditelja u vrtićima/školama u uslugama za koje škole/vrtići izdaju račune itd.,
 • prodaju zemljišta fizičkim ili pravnim osobama,
 • prefakturiranje režijskih troškova za korisnike (u npr. Gradskoj upravi – Porezna uprava, Ured državne uprave),
 • naknadu od 10% za uređenje voda prema npr. Hrvatskim vodama,
 • prefakturiranje materijalnih troškova (za papir, kuverte, poštarinu) prema npr. javnom ili sektorskom naručitelju,
 • za članarine,
 • za objavu autorskih radova u, primjerice, znanstvenim časopisima i njihovu lekturu,
 • za rad studenata putem student servisa.

Od primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi isključene su i usluge platnog prometa i računi temeljem takvih ugovora.

» Sve naše aktualne seminare pratite OVDJE

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.