Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima ⇒


Sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuje li njegove osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

  • svrsi obrade;
  • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
  • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkrivani, ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
  • postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, ili prava na prigovor na takvu obradu;
  • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
  • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz čl. 22. st. 1. i 4. Opće uredbe te, barem u tim slučajevima, smislenom informacijom o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ispitanik bi trebao imati pravo pristupa prikupljenim osobnim podacima koji se na njega odnose te ostvarivati to pravo lako i u razumnim intervalima, a kako bi bio svjestan obrade i provjerio njezinu zakonitost.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama sukladno čl. 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Voditelj obrade

Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Ako voditelj obrade obrađuje velike količine informacija koje se odnose na ispitanika, u tom slučaju bi trebao prije dostave informacija zahtijevati od ispitanika da navede informacije ili aktivnosti obrade na koje se zahtjev odnosi.

Voditelj obrade trebao bi se koristiti svim razumnim mjerama kako bi utvrdio identitet ispitanika koji traži pristup, a osobito u okviru internetskih usluga i mrežnih identifikatora.

Voditelj obrade ne bi smio pohraniti osobne podatke samo zato da bi mogao odgovoriti na moguće zahtjeve.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.