Probni rad


Prema Zakonu o radu (NN broj 93/2014.; 127/2017.; 98/2019.), kod sklapanja ugovora o radu, bez obzira na to radi li se o ugovoru o radu na određeno vrijeme, ili o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, može se ugovoriti probni rad radnika.

Probni rad do 6 mjeseci

Probni rad radnika može trajati najduže 6 mjeseci.

Ako bi poslodavac i radnik ugovorili probni rad u dužem trajanju, radilo bi se o prekršaju za koji se poslodavac pravna osoba može kazniti novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, a poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Ako je ovaj prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnika, iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Razlog za otkaz

Nezadovoljavanje radnika na probnom radu smatra se opravdanim razlogom za redoviti otkaz ugovora o radu.

Otkaz mora biti obrazložen i dostavljen radniku u pisanom obliku.

Otkazni rok kod ovog otkaza iznosi najmanje sedam dana i počinje teći danom dostave.

Otkaz treba radniku uručiti neposredno, uz potpis i naznaku datuma preuzimanja od strane radnika, ili ga treba radniku poslati poštom s povratnicom.

Poslodavac može donijeti odluku o otkazu radniku radi nezadovoljavanja na probnom radu i prije isteka otkaznog roka, ali takav otkaz ne smije biti diskriminirajući prema radniku.

Poslodavac bi ipak morao omogućiti radniku barem neko vrijeme prilagodbe novim uvjetima rada, primjereno vrsti i težini poslova radnog mjesta na koje je zaposlen.


Primjer: Odluka o otkazu ugovora o radu radi nezadovoljavanja radnika na probnom radu

Trgovačko društvo _____________ iz  ______________ (mjesto) _____________ (adresa), OIB ____________, zastupano po ________________, donosi  

ODLUKU O OTKAZU UGOVORA O RADU

RADI NEZADOVOLJAVANJA RADNIKA NA PROBNOM RADU 

  1. Otkazuje se ugovor o radu zaključen dana ___________ na (ne)određeno vrijeme radniku ____________ (ime i prezime), koji je zaposlen na radnom mjestu ______________.
  2. Ugovor o radu iz točke 1. Odluke prestaje istekom otkaznog roka od _______ dana.
  3. Otkazni rok počinje teći od dana dostave ove Odluke.
  4. Radnik nema pravo na otpremninu.
  5. Radnik je u cijelosti iskoristio pravo na godišnji odmor za _________ godinu (Radnik ima pravo na ____ dana godišnjeg odmora za ____ godinu kojeg će koristiti u razdoblju od __ do __ _____ godine) / (Radnik nije iskoristio ___ dana godišnjeg odmora za ___ godinu te će biti plaćena naknada za neiskorišteni godišnji odmor).

Obrazloženje

Radnik ____________ (ime i prezime) obavljao je kod poslodavca poslove ____________. Za obavljanje ovih poslova s radnikom je ugovoren probni rad u trajanju od ____. Utvrdivši nakon primjerenog roka prilagodbe na novo radno mjesto i nove poslove kako radnik ne može ispuniti zahtjeve radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu i ugovorio probni rad, poslodavac donosi odluku o otkazu radi nezadovoljavanja radnika na probnom radu.

Radniku je utvrđen otkazni rok od ___ dana koji počinje teći danom dostave otkaza. Radnik nije ispunio uvjete iz Zakona o radu za stjecanje prava na otpremninu. Radnik je u cijelosti iskoristio pravo na godišnji odmor za ___ godinu. (Radnik nije iskoristio __ dana godišnjeg odmora za ___ godinu te će isti koristiti kako je navedeno u izreci) / (Radnik nije iskoristio __ dana godišnjeg odmora za ____ godinu te će mu za isti biti plaćena naknada prema Zakonu o radu).

U _________ (mjesto) _________ (datum)

____________ (Ovlaštena osoba i potpis)

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.