Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca ⇒


Procjena rizika

Od 08.01.2020. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji donosi značajne novine koje se odnose na obvezu izrade procjene rizika u slučaju povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, što uključuje i rad od kuće.

Pravilnikom je, naime, određeno kako poslodavac, pod uvjetima određenim Pravilnikom, nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, samo pod sljedećim uvjetima:

  • radi se o administrativnim, uredskim i sličnim poslovima za koje je u skladu s odredbama Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik,
  • radi se o poslovima koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca, a samo povremeno na izdvojenom mjestu rada, uključujući i rad kod kuće.

Podsjećamo kako se primjeri poslova s malim rizicima nalaze u prilogu II. Pravilnika, s time da se Pravilnikom dopušta mogućnost da se i ti poslovi procjene poslovima s drugim razinama rizika.

Interaktivni internetski alati

Druga velika novina u Pravilniku odnosi se na mogućnost da se za procjenjivanje i dokumentiranje procjena rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

Kod procjena rizika obvezno sudjeluju radnici koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

O procjeni, kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge.

Provedba plana mjera

Poslodavac periodički preispituje provedbu plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora te ocjenjuje učinkovitost planiranih i provedenih mjera sa svrhom upravljanja rizicima, njihovog smanjivanja te osiguranja više razine sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U provedbi ovih mjera poslodavac naročito uzima u obzir sljedeće pokazatelje:

  • stanje provedbe zaštite na radu temeljem nalaza o obavljenim unutarnjim nadzorima nad primjenom pravila zaštite na radu na mjestima rada kao i nalaza inspekcijskih tijela;
  • učestalost nastanka ozljeda na mjestu rada, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te nezgoda na radu, uzimajući u obzir njihove izvore i uzroke nastanka kao i težine posljedica;
  • pritužbe radnika, osoba na radu i povjerenika radnika za zaštitu na radu na provedbu zaštite na radu te njihove prijedloge u odnosu na utvrđivanje izvora opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada;
  • analizu provedbe odluka i zaključaka sa sjednica odbora zaštite na radu.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.