Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ⇒


U Narodnim novinama br. 158/23 objavljen je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom plan (dalje u tekstu: Pravilnik), sa stupanjem na snagu 30. prosinca 2023. godine.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisuje se primjena načela proračunskog računovodstva, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, sadržaj računa Računskog plana, temeljna pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjena novog Pravilnika

Odredbe novog Pravilnika odnose se na državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze primjene proračunskog računovodstva.

Računovodstveno evidentiranje za 2023. i 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Odredbe novog Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i nadalje.

Odredbe novog Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine.

Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu novog Pravilnika posluju preko jedinstvenog računa proračuna, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2025. godine.

Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu novog Pravilnika ne posluju preko jedinstvenog računa proračuna već preko vlastitih računa u poslovnim bankama, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026. godine.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.