Psihofiziološki napori na radnom mjestu ⇒


Poslodavac je obavezan u sklopu procjene rizika (na temelju Zakona o zaštiti na radu), procijeniti i psihosocijalne rizike, a prilikom njihove procjene potrebno je uzeti u obzir rizike iz Priloga V. (Psihosocijalni rizici na mjestu rada), a koji je sastavni dio novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu objavljenog u Narodnim novinama broj 73/21 (dalje u tekstu: Pravilnik).

Obveze specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta

U Pravilniku se navodi ako se procjenom rizika utvrdi da je pojedini psihosocijalni rizik procijenjen velikim psihosocijalnim rizikom, u izradi i provođenju mjera prevencije sudjeluju specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta, i po potrebi psiholozi, a kada to odredi specijalist medicine rada/medicine rada i sporta.

Specijalisti medicine rada i psiholozi sudjeluju u edukaciji radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u skladu s propisima kojima je uređen način provođenja specifične zdravstvene zaštite radnika.

Specijalist medicine rada/medicine rada i sporta je obvezan poduzeti odgovarajuće preventivne mjere kada primijeti da radnik pokazuje znakove i simptome bolesti koje mogu biti uzrokovane psihosocijalnim rizicima na mjestu rada.

Obveze radnika

Radnik je obvezan postupati sukladno uputama poslodavca za sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje razine psihosocijalnih rizika i posljedičnog stresa na radu ili u vezi s radom, a radnici i njihovi predstavnici obvezni su surađivati s poslodavcem radi sprječavanja, uklanjanja ili smanjivanja razine psihosocijalnih rizika i stresa na radu ili u vezi s radom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Prilog V. novog Pravilnika:

PSIHOSOCIJALNI RIZICI NA MJESTU RADA

 Psihosocijalni rizici na mjestu rada su:

 1. Sadržaj rada:
 • radna uloga i odgovornosti (nejasnoća uloge, sukob radnih uloga, znanje o odgovornostima, odgovornost za živote drugih i sl.)
 • raznolikost posla i radnih zadataka
 • mogućnost razvoja znanja, vještina i kapaciteta
 • psihofiziološki zahtjevi posla (potrebne kompetencije i sposobnosti).
 1. Stupanj kontrole na poslu (u obavljanju radnih zadataka i utjecaj na donošenje odluka).
 2. Mentalno opterećenje:
 • razina koncentracije i pažnje potrebna za obavljanje radnih zadataka
 • čimbenici vezani uz donošenje odluka (zahtjevnost odluke, broj mogućih alternativa, brzina donošenja odluka).
 1. Socijalna okolina i međuljudski odnosi:
 • društvena klima (nepodržavajuća, natjecateljska klima i sl.)
 • kvaliteta komunikacije (s nadređenima, kolegama, vanjskim službama, izolirani rad i sl.)
 • interakciju sa strankama
 • raspoloživost društvenih prostorija (restoran i sl.).
 1. Sustav upravljanja vremenom i raspodjele posla:
 • preveliko i premalo radno opterećenje
 • raspored rada (odnos godišnjih odmora, prekovremenog rada i odmora, neuobičajeno radno vrijeme)
 • kvaliteta rasporeda (predvidljivost, prekidi i fragmentiranost rada)
 • regulacija izostanaka s radnog mjesta
 • noćni rad
 • terenski rad i rad na daljinu
 • raspodjela rada (organizacija stanki, rotacije radnika, godišnji odmori, rad na određeno vrijeme).
 1. Profesionalna nesigurnost:
 • profesionalni razvoj
 • mogućnost napredovanja na poslu
 • vrsta ugovora (rad na određeno vrijeme i sl.)
 • plaća
 • nesigurnost posla.
 1. Poštovanje osobnog integriteta:
 • uznemiravanje na radnom mjestu (mobbing, bulling) – netolerancija (rasna, spolna i sl.)
 • izloženost nasilju na radnom mjestu.
 1. Ravnoteža profesionalnog i privatnog života.
 2. Uvjeti radne okoline (rasvjeta, buka, vibracije i sl.).

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.