Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće ⇒


Rad radnika od kuće smatra se, inače, radom na izdvojenom mjestu rada, kako je to određeno Zakonom o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19).

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 73/17), poslodavci su obvezni voditi i evidenciju radnog vremena radnika koji rade od kuće, odnosno na izdvojenom mjestu rada. Ipak, postoji mogućnost da se kolektivnim ugovorom, ili sporazumom radničkog vijeća i poslodavca, obveza vođenja ove evidencije uredi i drukčije.

Sadržaj evidencije za rad od kuće

Pravilnikom je predviđena i mogućnost da poslodavac zaduži radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju poslodavac onda mora kontrolirati i čuvati.

Evidencija o radnom vremenu radnika koji rade od kuće mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • ime i prezime radnika,
 • datum u mjesecu,
 • ukupno dnevno radno vrijeme,
 • sate terenskog rada,
 • sate pripravnosti,
 • vrijeme nenazočnosti na radu (sate) radi korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg),
 • vrijeme nenazočnosti na radu (sate) radi neradnih dana i blagdana utvrđenih posebnim propisom,
 • vrijeme nenazočnosti na radu (sate) radi spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,
 • vrijeme nenazočnosti na radu (sate) radi korištenja plaćenih dopusta.

Radno vrijeme u jednakom trajanju

Za radnike na izdvojenom mjestu rada kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora, a u suprotnom jest.

Tako i u primjeru evidencije koji se daje u nastavku, budući je radno vrijeme radnika na izdvojenom mjestu rada od kuće određeno u jednakom trajanju i rasporedu, nije evidentiran početak i kraj radnog vremena te vrijeme dnevnog i tjednog odmora.

Radi pojednostavljenja, kako je to određeno i samim Pravilnikom, u ovoj evidenciji radnog vremena također se možemo poslužiti kraticama, uz uvjet da je u samoj evidenciji dano njihovo pojašnjenje.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer evidencije o radom vremenu za rad od kuće

evidencija-o-radnom-vremenu-kod-kuce1

Ne propustite seminar:

Novi pravilnik o vođenju evidencije o radnicima i radnom vremenu

Zagreb, 13. rujan 2024. (petak), Hotel Central

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.