Rad na izdvojenom mjestu rada – od kuće ⇒


U vrijeme nastale epidemije izazvane koronavirusom radni odnosi i uvjeti rada su se promijenili.

Svima koji su u mogućnosti preporučuje se rad od kuće.

Poslodavci bi za takav rad trebali sklopiti aneks ugovora o radu za one radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu ili sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada – od kuće u slučaju kada zapošljavanju nove radnike.

Ugovor o radu

Ugovor o radu je ugovor kojim se utvrđuju od­nosi između poslodavca i radnika u vezi s radnim odnosom, a gdje ugovaraju uvjete rada i primitke po osno­vi rada.

Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku.

Prava i obveze radnika utvrđuju se kako Zakonom o radu, tako i pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu pojedinog radnika, pri čemu se uvijek primjenjuje ono pravo koje je za radnika najpovoljnije.

Radnik u radnom odnosu obvezan je raditi prema uputama poslodavca koje moraju biti u skladu s naravi i vrstom posla.

Poslodavac je obvezan radniku dati posao i isplatiti plaću.

Poslodavac je dužan stvoriti sigurnu radnu okolinu te pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, a prije zapošljavanja mora upoznati radnika s organizacijom rada i zaštitom na radu te s propisima o radnim odnosima.

Na izdvojenom mjestu rada poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan prije početka rada, radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

U članku 15. Zakona o radu navodi se kako ugovor o radu,  odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora sadržavati podatke o:

 1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
 3. nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
 4. danu početka rada
 5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme
 6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora
 7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova
 8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
 9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Umjesto podataka točaka 6., 7., 8. i 9. može se u ugovoru, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

U članku 17. Zakona o radu definiran je obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada.

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, osim podataka iz članka 15., mora sadržavati i dodatne podatke o:

 1. radnom vremenu
 2. strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati
 3. uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time
 4. naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova
 5. načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. 

 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.