Registar stvarnih vlasnika ⇒


Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019.

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su:

 1. trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja)
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja.

Od ove obveze su izuzete udruge koje i dalje zastupaju osobe koje su kao osobe ovlaštene za zastupanje udruge upisane u Registar udruga. Naime, podaci iz ovog registra izravno se prenose u Registar stvarnih vlasnika pa, u slučaju da nije bilo izmjene u podacima o osobama ovlaštenim za zastupanje udruge, nema potrebe za ponovno prijavljivanje istih osoba u Registar stvarnih vlasnika.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Osim navedenih udruga, od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzeti su:

 1. ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač;
 2. pravne osobe koje nisu navedene u gore navedenom popisu pravnih osoba koje su obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika (npr. ministarstva, tijela državne uprave, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge i dr.);
 3. dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku iz razloga što takva dionička društva podliježu zahtjevima za objavljivanje podataka i zahtjevima za osiguranje odgovarajuće transparentnosti podataka o stvarnim vlasnicima, već su u Registar dužna upisati samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja;
 4. trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Pravni subjekti-obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika stranke osnovani nakon 1. prosinca 2019., moraju upisati svoje stvarne vlasnike u Registar u roku od 30 dana od dana osnivanja.

Stvarni vlasnik stranke je uvijek fizička osoba. Pod stvarnim vlasnikom stranke se podrazumijeva svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je određeno kako se stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

 1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi,
 2. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
 3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom pravnog subjekta koji se nalazi u postupku stečaja ili likvidacije smatra se stečajni upravitelj odnosno likvidator, te je za takve pravne subjekte potrebno u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o stečajnom upravitelju odnosno likvidatoru, na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.