Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura ⇒


U Narodnim novinama broj 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

I ako su društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.) koja su upisana u sudski registar prije dana uvođenja eura kao službene valute u RH i dalje u obvezi provesti usklađenje temeljnog kapitala u sudskom registru, usklađenje temeljnog kapitala se za društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću treba provesti prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela.

Dionička društva

Dakle, za društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću obveza usklađenja nije ograničena rokom, ali za dionička društva i dalje ostaje obveza provođenja usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnosi na pojedine dionice prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, a najkasnije do kraja 2023. godine.

Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva. U postupku usklađenja dopušteno je zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.

Upis svih promjena koje se provode u sudskom registru u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj registarski sud provest će bez naknade.

Komanditna društva

I komanditna društva (k.d.) koja su osnovana prije uvođenja eura kao službene valute u RH također imaju obvezu provedbe usklađenja.

Članovi komanditnog društva dužni su uskladiti društveni ugovor tako da se iznosi uloga komanditora zaokruže na cijele brojeve eura, te podnijeti odgovarajuću prijavu registarskom sudu radi upisa izmjene društvenog ugovora i upisa iznosa uloga komanditora.

Obveza ovog usklađenja za komanditna društva također nije ograničena rokom, ali se ono mora provesti prilikom prve promjene društvenog ugovora.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Temeljni kapital

Zakon o trgovačkim društvima propisuje da temeljni kapital društva s ograničenom odgovornosti (d.o.o.) mora biti izražen u eurima te da je najniži iznos temeljnog kapitala 2.500,00 eura.

Nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 10,00 eura, treba biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja deset.

Zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih udjela mora odgovarati iznosu temeljnoga kapitala društva.

Za jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.) najniži iznos temeljnog kapitala je 1,00 euro, a to je i najniži nominalni iznos poslovnog udjela.

Temeljni kapital i poslovni udjeli u tom društvu moraju glasiti na pune iznose eura te se ulozi za preuzete poslovne udjele mogu uplatiti samo u novcu.

Dalje, Zakon o trgovačkim društvima propisuje da je najniži iznos temeljnog kapitala za dioničko društvo (d.d.) 25.000,00 eura.

Dioničko društvo može izdati dionice s nominalnim iznosom ili dionice bez tog iznosa.

Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 1,00 eura, a nominalni iznosi dionica koji su veći od 1,00 eura moraju biti izraženi cijelim brojem.

Nadalje, dionice bez nominalnog iznosa sudjeluju u temeljnom kapitalu društva u jednakome dijelu, a iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu dionicu ne može biti manji od 1,00 eura.

Udio se u temeljnom kapitalu određuje kod dionica s nominalnim iznosom odnosom njihova nominalnog iznosa i nominalnog iznosa tog kapitala, a kod dionica bez nominalnog iznosa brojem dionica.

 Izvor: misljenja.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.