Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži


Termin održavanja:

Zagreb, 26. travanj 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Kako postupati s ambalažnim otpadom – obveze i novosti u skladu s novim Pravilnikom

U Narodnim novinama broj 137/23 objavljen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži).

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži se, između ostalog, propisuju postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu te posjednika otpadne ambalaže.

Odredbe novog Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži primjenjuju se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na svu otpadnu ambalažu koja je nastala u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima, kućanstvima ili u bilo kojem drugom izvoru neovisno o uporabljenom materijalu, kao i na plastične proizvode za jednokratnu uporabu.

Na seminaru saznajte što donosi novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i na koga se sve primjenjuje, što je sustav proširene odgovornosti proizvođača, koje odredbe se odnose za proizvođače proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad, koje su obveze ugostitelja koji koriste jednokratnu ambalažu, na koji način pravilno označiti ambalažu na pakiranom proizvodu (nova oznaka za povratnu naknadu), koje su nove obveze za proizvođače i posjednika otpadne ambalaže koji proizvode u ambalaži stavljaju na tržište, i druga aktualna pitanja.


Koje su sve zakonske obveze za proizvođače i posjednike ambalažnog otpada, koje promjene donosi novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži – predstavljamo i objašnjavamo na seminaru sa stručnjakom iz prakse za ovo područje uz odgovore na pitanja sudionika.


Seminar je namijenjen za sve proizvođače i distributere proizvoda u ambalaži.

Program seminara:

 • Područje primjene novog pravilnika
 • Registar proizvođača s proširenom odgovornosti
 • Obračun naknade gospodarenja otpadom
 • Ambalaža i otpadna ambalaža
 • Gospodarenje otpadnom ambalažom: sakupljanje , obrada, trgovanje i posredovanje
 • Zahtjevi kod sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže koja je neopasni otpad
 • Ambalaža koja je opasni otpad
 • Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu i ribolovni alat koji sadržava plastiku
 • Zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže
 • Način i uvjeti označavanja ambalaže
 • Obveza vođenja evidencije i dostave potrebnih izvješća/obrazaca te rokovi
 • Obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu
 • Obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže
 • Sustav povratne naknade
 • Proširena odgovornost proizvođača
 • Mjere za smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu
 • Ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe otpadne ambalaže
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍