Loading Događanja

SEMINAR »

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku


Termin održavanja:
Zagreb, 3. prosinac 2021. (petak), Hotel Academia Zagreb, Ul. Ivana Tkalčića 88

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
» Martina Krivić Lekić, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u pismohranama

Arhivsko gradivo

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima tijela javne vlasti dužna su utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku, kao i osigurati pretvorbu arhivskoga gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik.

Novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, br. 105/20) detaljnije se uređuju sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti Popis cjelokupnog dokumentarnog gradiva, njegove ispravke i dopune jednom godišnje sa stanjem na zadnji dan prethodne godine, osim ako od strane nadležnog arhiva nije odobren dulji rok za dostavu podataka.


 • Koja je funkcija arhiva u javnoj upravi?
 • Koje su obveze stvaratelja arhivskog gradiva?
 • Koje su upute i procedure kod sređivanja gradiva u pismohranama?
 • Kako osigurati dostupnost informacija i dokumentacije?
 • Na koji način obraditi i zaštititi arhivsko gradivo?

Što su obvezni stvaratelji javnog dokumentarnog gradiva:

 • zaštititi, srediti i opisati gradivo koje posjeduju te osigurati prostor pismohrane i/ili informacijski sustav od neovlaštenog pristupa;
 • osigurati primjeren prostor za odlaganje i čuvanje gradiva;
 • utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog gradiva u digitalnom obliku te osigurati sigurnu pretvorbu arhivskog gradiva u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik;
 • omogućiti uvid u javno arhivsko gradivo strankama;
 • obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama na gradivu.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavi pretvorbu gradiva u digitalni oblik bez potvrde Hrvatskog državnog arhiva o sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva sa zakonskim odredbama.

Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje gradiva, kao i pitanja o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. S pravilima trebaju biti upoznati svi zaposlenici koji sudjeluju u obradi gradiva.


Na seminaru će polaznici biti upoznati s propisima i obvezama postupanja s dokumentarnim i arhivskim gradivom, postupcima i pravilima za digitalizaciju gradiva te dobiti upute i smjernice za primjenu u svakodnevnom poslovanju kroz primjere i rješenja iz prakse sa stručnjakom iz ovog područja.


Program seminara:

 • Zakonski okvir
  • arhivski i srodni propisi
  • obveze stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva
 • Postupanje s gradivom kod stvaratelja
  • izrada propisa
  • obrada i opis gradiva u pismohranama
  • odabir i vrednovanje
  • izlučivanje gradiva
  • zaštita i čuvanje gradiva
  • dostupnost gradiva koje sadrži osobne podatke
 • Evidencije u pismohranama
  • izrada evidencija i popisa
  • dostava popisa
  • primjeri popisa
 • Primopredaje gradiva arhivu
  • postupci, propisi i dokumentacija
  • rokovi čuvanja – izrada i primjena
 • Digitalno gradivo
  • upravljanje elektroničkim dokumentima
  • stvaranje i čuvanje gradiva digitalnog gradiva
  • pravila i postupak pretvorbe dokumentarnog i arhivskoga gradiva u digitalni oblik
 • Primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top