Loading Događanja

ONLINE SEMINAR (webinar) »

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi


Termin održavanja:
30. ožujak 2022. (srijeda), webinar – online seminar

Vrijeme održavanja:
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 12,00 sati

Kotizacija:
675,00 kn (540,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje PDF materijal poslan na e-mail adresu nakon uplate kotizacije, a prije početka seminara, predavanje i odgovore na pitanja. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 625,00 kn (500,00 kn + PDV).

Napomena: molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar. Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom (link: https://zoom.us/download#client_4meeting – odabrati: Zoom Client for Meetings) koju je potrebno instalirati i pokrenuti (download and run).
Po uključenu kliknuti na opciju: Join with computer audio.

Prijava na seminar

Primjena alata e-poslovanja u praksi – digitalizacija dokumentacije

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama.

Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav?

Korištenjem dostupnih javnih ICT resursa, ponajprije eOI (elektroničke osobne iskaznice), mobilne aplikacije Certila, sustava e-Građani i ostalih e-Servisa moguće je brzo i lako unaprijediti poslovanje uz značajne uštede u vremenu i troškovima.

Donosimo pregled koncepta digitalizacije javnih servisa, pogreška kod digitalizacije javnih usluga uz prikaz mogućnosti za javni i privatni sektor, a sve u svrhu bržeg, boljeg, jeftinijeg i sigurnijeg digitalnog poslovanja.

Online seminar će vam pomoći u shvaćanju koncepta digitalnih dokumenata, zakonskih odredbi koje definiraju digitalni potpis, pojašnjavanju kako uspostaviti digitalnu arhivu te kako poboljšati komunikaciju korisnika s državom.


Na seminaru saznajte sve o:

 • digitalnim servisima u poslovnoj praksi,
 • identifikaciji korisnika, autentifikaciji pošiljatelja i primatelja,
 • odgovornosti za primljene i poslane podatke,
 • sigurnosti podataka i sigurnoj online komunikaciji,
 • potpisivanju elektroničkim potpisom i pečatom,
 • tehnologijama elektroničkog potpisa i enkripcije,
 • upotrebi digitalnih certifikata. 

Između ostalog, na online seminaru ćemo vas upoznati s uporabom i izdavanjem digitalnih certifikata, potpisivanju dokumentacije digitaliziranim vlastoručnim potpisom, pravnoj valjanosti dokumentacije koja je potpisana elektroničkim potpisom, standardima elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata, sigurnosti poslovno povjerljivih informacija na internetu, digitalizaciji dokumentacije i prednostima digitalne arhive.


Online seminar je namijenjen organizacijama svih veličina i koristan je za sve zaposlenike organizacije. Osobito je preporuka za pravnike kako bi lakše shvatili prednosti digitalnog potpisa i zakonske osnove koja ga izjednačava sa vlastoručnim potpisom.

Želite li unaprijediti svoje poslovanje i iskoristiti sve mogućnosti koje pruža e-poslovanje – pozivamo vas na webinar sa stručnjakom iz prakse koji će vam sve objašnjeno i demonstrirati, odnosno pokazati kao stvari funkcioniraju u praksi.


Program online seminara:

 • Razumijevanje terminologije potpisa i pečata
  • Pečat i žig
  • Elektronički potpis i pečat
  • Kvalificirani i udaljeni elektronički potpis
 • Pregled zakonske osnove
  • Prava i obveze potpisnika
  • Prava i obveze pružatelja usluga
  • Izdavanje poslovnog digitalnog certifikata
 • Pregled digitalizacije javnih servisa (e-uprava)
  • „Ispis” digitalnih dokumenata
  • Strojno čitljiv format „dokumenata”
  • e-Porezna i FINA e-usluge
  • e-Mirovinsko
  • e-Račun
  • e-Zdravstveno
  • e-Carina
  • e-Komunikacija (e-Sudovi)
 • Digitalizacija dokumentacije i digitalna arhiva
 • Demo – digitalni potpis u praksi
  • Stolna aplikacija
  • Mobilna aplikacija
  • Web aplikacija
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na online seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje online seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza online seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top