Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Pripreme za izradu financijskih izvještaja u eurima


Termin održavanja:

Zagreb, Hotel International, Miramarska Cesta 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Kako sastaviti godišnja financijska izvješća u novoj valuti?

Na snazi su mnogobrojne zakonske izmjene poreznih i računovodstvenih propisa koje novosti se primjenjuju kod sastavljanja godišnjih financijskih i poreznih izvještaja?

Kraj je godine, a poduzetnici se pripremaju za izradu prvih godišnjih financijskih izvještaja u novoj valuti, a u skladu sa izmijenjenim propisima koji propisuju nove obrasce za 2023. godinu.


Na seminaru donosimo:

 • na koji način se razvrstavaju poduzetnici prema izmijenjenim kriterijima u eurima,
 • tko su obveznici izrade financijskih izvještaja,
 • koju su dokumentaciju poduzetnici dužni izraditi,
 • koji su rokovi za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja,
 • na koji način iskazati obrasce za porezno razdoblje različito od kalendarskog,
 • kako pripremiti godišnje financijske izvještaje u eurima,
 • kako postupati s manjkovima i viškovima kod inventure,
 • odgovore na aktualna pitanja koja se odnose na izradu financijskih izvještaja.

U financijskim izvještajima poduzetnika koji svoje financijske izvještaje pripremaju sukladno HSFI, gdje su podaci iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a poduzetnici koji su obveznici primjene MSFI, prikazuju usporedne podatke sukladno odredbama MSFI .

Na seminaru saznajte novine i pojedinosti koje utječu na sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvještaja te aktualnosti u vezi s izmijenjenim zakonskim propisima – konkretne, sažete i jasne upute, pravila i procedure za sve djelatnike računovodstvenih, knjigovodstvenih i financijskih odjela na seminaru sa stručnjakom iz prakse – postavite pitanja, razriješite nedoumice i dileme kod pripreme godišnjih financijskih izvješća u novoj valuti.


Program seminara:

 • Zakonodavni okvir – novosti u 2023. godini
 • Utjecaj uvođenja eura na financijsko izvještavanje – novi obrasci
 • Priprema i predaja godišnjih financijskih izvještaja
 • Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama
 • Preračunavanje usporednih podataka u euro
 • Preračun imovine i obveza
 • Preračunavanje stavki kapitala i rezervi
 • Naknadno vrednovanje inozemnih transakcija
 • Prihodi i rashodi iskazani u kunama/eurima
 • Vrijednosna usklađenja i devizni tečajevi
 • Promjene i ispravci financijskih izvještaja
 • Financijski izvještaji za 2023., razlike između HSFI i MSFI
 • Iskazivanje aktive i pasive u eurima
 • Preračun 2022. godine iz kune u euro
 • Provođenje inventure i godišnjeg popisa
 • Poslovni subjekti s poslovnom godinom različitom od kalendarske
 • Izrada bilješki za male i mikro poduzetnike – novosti
 • Primjeri, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍