Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Fiskalna odgovornost – aktualnosti, novine, sastavljanje i predaja izjave za 2023.


Termin održavanja:

Zagreb, 8. ožujak 2024. (petak), Hotel Central, Ul. kneza Branimira 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Radionica za JLP(R)S, ministarstva, trgovačka društva i obveznike s rokom predaje do 31. ožujka

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.


Kako pravilno ispuniti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu – donosimo na radionici uz prezentiranje najznačajnijih procedura za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ministarstva, odnosno obveznike predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija do 31.03., a novost je da će obveznici predavati izjavu putem ovlaštenog pristupa putem nove aplikacije Ministarstva financija („Jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“).

Na radionici će polaznici dobiti odgovore na najznačajnija pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti kao i potrebne obrasce, uz prikaz novina koje su stupile na snagu kroz Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te odgovore na pitanja polaznika od trenera u provedbi izobrazbe za čelnike iz područja fiskalne odgovornosti temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.


Program seminara:

➡️ Fiskalna odgovornost kao dio sustava unutarnjih kontrola

➡️ Osvrt na Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti (novi krug obveznika predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, upis u Registar trgovačkih društava obveznika predaje Izjave)

➡️ Pregled Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

 • obveznici davanja Izjave
 • OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
 • primopredaja dužnosti i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • utvrđivanje reprezentativnog uzora i izrada tablica testiranja

➡️ Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu:
PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • uključivanje očekivanog viška/manjak u proračun/financijski plan
 • planiranje i višegodišnji plan uravnoteženja
 • ­izmjene i dopune proračuna/financijskog plana

PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • stručno vrednovanje, učinkovitost investicijskih projekata (nova Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata 12/2023)
 • uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
 • ­osvrt na subvencije, donacije i pomoći
 • ­izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda

PODRUČJE JAVNE NABAVE

 • pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
 • financijske korekcije nabave financirane iz EU projekata i njene posljedice

PODRUČJE RAČUNOVODSTVA

 • slanje otvorenih stavaka s 31.10.2023.
 • ­provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku i dužniku
 • ­provođenje popisa imovine i obveza
 • ­provođenje ispravka vrijednosti potraživanja # otpis potraživanja
 • stvaranje ugovornih obveza, osoba zadužena za financijsko računovodstveno poslovanje ima uvid u ugovore
 • usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna, podskupine 369/639

PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALO

 • obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna/financijskog plana
 • ­posebni izvještaji o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna
 • suštinske i formalne kontrole Izjava obveznika iz nadležnosti

TRANSPARENTNOST

 • objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
 • objava godišnjeg plana rada, financijskih planova i financijskih izvještaja

UPRAVLJANJE IMOVINOM

 • nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine
 • registri imovine, nalazi DUR-a
 • strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija
 • procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍