Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

GDPR za javni sektor – pregled obveza i proces usklađivanja


Termin održavanja:
Zagreb, Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.


Usklađivanje s pravom na zaštitu osobnih podataka i ponovna uporaba informacija iz javnog sektora

Iako je Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) donijela značajne promjene u pogledu prava ispitanika i obveza voditelja obrade osobnih podataka, postoje mnoge nedoumice i pitanja u vezi konstantnog procesa usklađivanja kod tijela javne vlasti, kao i njihove obaveze u području GDPR-a.

U članku 86. Opće uredbe o zaštiti podataka navodi se kako tijelo javne vlasti, javno ili privatno tijelo može otkriti osobne podatke iz službenih dokumenata koje posjeduje to tijelo javne vlasti ili to tijelo u svrhu obavljanja zadaće u javnom interesu u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koje se primjenjuje na to tijelo javne vlasti ili to tijelo kako bi se uskladio javni pristup službenim dokumentima s pravom na zaštitu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.

Uredba se odnosi na sva tijela državne uprave i druga državna tijela, na javni sektor, kao i na jedinice lokalne i područne samouprave.

Jedna od bitnih dužnosti voditelja obrade je obavezno imenovanje službenika za zaštitu podataka za sva tijela javne vlasti, osim za sudove, te vođenje evidencije aktivnosti obrade, kao i informiranje ispitanika (fizičkih osoba) o obradi njihovih podataka.

AZOP u svojim publikacijama navodi kako su voditelji obrade najčešće organizacije koje obrađuju podatke svojih zaposlenika i korisnika svojih usluga – primjerice, pacijenata u slučaju bolnica, škola i fakulteta u pogledu studenata i zaposlenika.


Na seminaru saznajte:

 • što bitno GDPR mijenja u radu tijela javne vlasti,
 • koje su zadaće i ovlasti službenika za zaštitu podataka,
 • što je osobni podatak i tko ima pravo na pristup podacima,
 • mora li poslodavac tražiti privolu od radnika za obradu osobnih podataka,
 • kako se vode evidencije aktivnosti obrade,
 • mogu li se od radnika tražiti zdravstveni podaci, kao što su podaci o cijepljenju (COVID potvrda i sl.),
 • što znači prijenos osobnih podataka,
 • kako koristiti legitiman interes kao zakonsku osnovu za prikupljanje podataka,
 • što je i kako se provodi procjena učinka na zaštitu osobnih podataka,
 • kako prilagoditi interne akte i ugovore u skladu s GDPR-om,
 • u kojim slučajevima je obrada osobnih podataka opravdana (obrada osobnih podataka
  putem videonadzora)?

Za sva tijela državne uprave, javni sektor, kao i jedinice lokalne i područne samouprave na jednom mjestu pripremili smo pregled obveza i proces usklađivanja s GDPR-om, kao i odgovore na sva vaša pitanja, savjete i upute za postupanje prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka – u suradnji s pravnim stručnjakom za zaštitu osobnih podataka.


Program seminara:

 • Pregled zakonskog okvira zaštite osobnih podataka
 • Pravni temelji za obradu osobnih podataka
 • Službenik za zaštitu podataka – imenovanje, uloga i odgovornost
 • Usklađenost internih akata i ugovora
 • Obveze voditelja obrade osobnih podataka
 • Osjetljivi osobni podaci (COVID potvrde, cijepljenje)
 • Nadzor nad radnicima – dopušteno / nedopušteno
 • Privola radnika – kada i zašto
 • Prijenos osobnih podataka
 • Prava ispitanika i test razmjernosti – legitimni interes
 • Evidencije aktivnosti obrade
 • Procjene učinka na zaštitu podataka
 • Neovlašteno davanje na korištenje osobnih podataka
 • Pravo radnika na pristup osobnim podacima
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍