Loading Događanja

ONLINE SEMINAR »

Inventura – porezni i računovodstveni aspekt


Termin održavanja:
Zagreb, 7. prosinac 2020. (ponedjeljak), ONLINE SEMINAR

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,30 h
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 12,00 sati

Predavač:
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:
675,00 kn (540,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje PDF materijal poslan na e-mail adresu nakon uplate kotizacije, a prije početka seminara, predavanje i odgovore na pitanja.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 625,00 kn (500,00 kn + PDV).

Napomena: molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar. Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom (link: https://zoom.us/download#client_4meeting – odabrati: Zoom Client for Meetings) koju je potrebno instalirati i pokrenuti (download and run).
Po uključenu kliknuti na opciju: Join with computer audio.


Godišnji popis imovine i obveza trgovačkih društava – porezni i računovodstveni aspekti inventurnih razlika

Krajem godine provodi se obveza provođenja inventure. Obvezu provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza uređuje Opći porezni zakon i Zakon o računovodstvu. Odluke o popisu imovine i obveza moraju odgova­rati imovini ili obvezi nad kojom se popis provodi. U odluci o popisu navode se:

 • predmet i mjesto popisa
 • zadatci članova komisije
 • vrijeme / dan popisa
 • rok za predaju izvještaja o popisu
 • odgovorna osoba za organizaciju i stručni nad­zor popisa.

Važno je da u popisnoj komisiji, gdje je to moguće, budu osobe koje svojom stručnošću i znanjem o pojedinim stavkama popisa mogu taj zadatak odraditi. U popisne komisije u pravilu se ne imenuju osobe zadužene za knjigovodstvo (bilo materijalno, bilo financijsko) kako bi se rizik od mogućeg namještanja sveo na najmanju moguću mjeru. Komisiji se određuju datum i vrijeme provođenja popisa, rok provođenja popisa, rok za dostavu popisnih lista i mišljenja upravi. 


?  Tko su obveznici provođenja inventure?
Kako izgleda postupak inventure?
Koja se imovina prva popisuje?
Koje je određene kontrole i predradnje nužno provesti u knjigovodstvu?
Koji su zadaci i odgovornost popisne komisije?
Kako se tretira inventurni manjak ili višak?
Što trebate znati o knjiženju kod inventure?
Koja je dokumentacija potrebna?
Koja je odgovornost poslodavca / uprave?
?  U kojim slučajevima je potrebno pozvati Poreznu upravu?


Na online seminaru saznajte kako provesti inventuru i pripremiti se za ovaj postupak – brzo, jednostavno i učinkovito, a uz savjete, smjernice i upute stručnjaka iz prakse.

Program online seminara:

 • Obveza provođenja godišnje inventure – zakonski okvir
 • Obveznici provođenja inventure
 • Vrste inventura i popisna komisija
 • Postupak i provedba popisa imovine i obveza
 • Računovodstveno i porezno evidentiranje
 • Porezno priznati i nepriznati troškovi
 • Višak i manjak robe
 • PDV u slučaju evidentiranja manjka
 • Inventura imovine i obveza poduzetnika
 • Dugotrajna materijalna imovina i amortizacija
 • Otpis uništene/neupotrebljive robe
 • Potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima
 • Knjiženje popisa u knjigovodstvu
 • Potrebna dokumentacija kod provođenja inventura
 • Uloga Porezne uprave i obveze poduzetnika
 • Odgovornost poduzetnika za popisne razlike i sankcije
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na online seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Bez uplate kotizacije nije moguće pristupiti online seminaru.

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sudionicima online seminara strogo se zabranjuje dijeljenje i umnožavanje materijala za praćenje, snimanje seminara te omogućavanje praćenja seminara osobama koje nisu prijavljeni kao sudionici.