Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću i intervencija suda

(postavljanje privremenog upravitelja – pravni okvir i sudska praksa)


Termin održavanja:
Zagreb, 13. svibanj 2022. (petak), Hotel Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).


Istupanje i isključenje člana iz d.o.o. i privremena uprava – pretpostavke i razlozi

Pitanje istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću u praksi može izazvati određene dvojbe i dileme, a opravdani razlozi za istup člana često se nalaze i izvan okvira zakonskih odredbi.

U praksi je češći slučaj kada do sukoba između članova u trgovačkom društvu dolazi kada se radi o obiteljskim poduzećima, posebice ako je riječ o nasljedstvu.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću moguće je realizirati na dva načina: u postupku predviđenom u društvenom ugovoru, ili tužbom nadležnom trgovačkom sudu.

Društvenim ugovorom može se odrediti da član može istupiti iz društva i da ga društvo može isključiti.

Tada se moraju odrediti i uvjeti, postupak i posljedice istupanja ili isključenja člana iz društva.

Ako društvo ne prestane otkazom nego na neki drugi način, član društva je ovlašten voditi poslove društva sve dok ne sazna ili dok ne bi morao saznati da je društvo prestalo.

Društvo može tužbom podignutom protiv svog člana zahtijevati da ga sud isključi iz društva ako za to postoji važan razlog.

U slučaju kada se društvo sastoji od samo dva člana, pa u osobi jednoga od njih nastupi razlog za isključenje, zbog kojega bi, kada bi društvo imalo veći broj članova bilo dopušteno njegovo isključenje iz društva, sud može drugoga člana po njegovoj tužbi ovlastiti da preuzme poslove društva s aktivom i pasivom bez da se provede likvidacija društva.


Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze, a na stručnom i interaktivnom seminaru donosimo:

 • u kojim slučajevima član društva ima redovito pravo na istup,
 • koji su opravdani razlozi za isključene člana iz društva,
 • ima li smrt člana za posljedicu prestanak društva ili istupanje iz društva,
 • kada postoje opravdani razlozi za istupanje člana iz društva,
 • što u slučaju kada društvo prestane odlukom suda,
 • koje pretpostavke trebaju biti ispunjenje za istup člana iz društva,
 • kada se imenuje privremena uprava,
 • koje su ovlasti privremenog upravitelja,
 • što podrazumijeva tužbeni zahtjev za isključenje člana iz društva,
 • kada se može nadoknaditi tržišna vrijednost poslovnog udjela,
 • kada dospijeva zahtjev za isplatu naknade članu koji istupa iz društva,
 • kako se provodi postupak istupa,
 • i druga pitanja, kao i pregled sudske prakse.

Uz zakonske obveze i pojašnjena u postupku istupanja ili isključenja člana iz društva, ulozi suda i privremenoj upravi, pretpostavkama i pravnim učincima postupka istupa, kao i pregledu relevantne sudske prakse – donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse uz odgovore na vaša pitanja.


Program seminara:

 • Istupanje vs. isključenje člana uprave iz društva (ostavka/opoziv)
 • Opravdani razlozi za isključene članova društva
 • Intervencija suda u zastupanje društva
 • Imenovanje uprave od strane suda
 • Tužbeni zahtjev za istupanje člana
 • Posljedice istupanja člana za društvo
 • Privremena uprava i privremeni upravitelj
 • Upis promjene člana uprave
 • Sudska praksa
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍