Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Usklađivanje Pravilnika o radu sa zakonskim izmjenama


Termin održavanja:

Zagreb, 16. lipanj 2023. (petak), Hotel The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

125,00 € / 941,81 kn (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € /847,63 kn (90,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Rok za usklađivanje Pravilnika o radu s izmjenama Zakona o radu do 30.06.

Pravilnikom o radu uređuju se prava i obveze iz radnog odnosa, a obvezu donošenja i objave ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika.

Poslodavac u pravilniku uređuje odredbe o plaći, organizaciji rada, mjere za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije, kao i druga pitanja važna za radnike, a u skladu sa Zakonom o radu.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) poslodavac je ovaj akt dužan uskladiti s važećim zakonskim odredbama najkasnije do 30.06. ove godine.

Tako su poslodavci u obvezi izmijeniti postojeći Pravilnik o radu (a prema odredbi čl. 65. st. 1. koji navodi – poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (NN 151/22).

O donošenju Pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu.

Osnove i mjerila za isplatu plaće mogu biti uređena kolektivnim ugovorom, a ako nisu, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan ih je utvrditi Pravilnikom o radu.

Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće.


Posebnu pažnju treba obratiti na primitke koje radnik može ostvariti na temelju radnog odnosa:

 • primici koje poslodavac, u skladu s propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca ili ugovorom o radu isplaćuje radniku kao materijalno pravo iz radnog odnosa (jubilarna nagrada, regres, božićnica i sl.),
 • primici koje poslodavac, u skladu s propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca ili ugovorom o radu isplaćuje radniku, a koji predstavljaju naknadu troška.

Pravilnik o radu može donijeti i poslodavac koji zapošljava manje od dvadeset radnika ako želi što urednije regulirati radne odnose (nije u obvezi donošenja).


Na seminaru saznajte sve o izmjenama i dopunama koje treba sadržavati Pravilnik o radu (na koji način će nove odredbe utjecati na prava i obveze radnika), načinu donošenja i objave, određivanju odredbi o primicima radnika i drugim odredbama, kao i pojedinim primjerima.


Program seminara:

 • Obveza donošenja Pravilnika o radu
 • Obvezne odredbe koje treba sadržavati pravilnik
 • Moguće/neobavezne odredbe u pravilniku
 • Usklađivanje s izmjenama Zakona o radu
 • Savjetovanje s radničkim vijećem
 • Određivanje odredbi o raspodjeli radnog vremena
 • Određivanje odredbi o plaći, naknadi plaće i neoporezivim primicima
 • Pravo na povećanu plaću, uvećanje/smanjenje plaće
 • Uređenje materijalnih prava radnika
 • Uređenje pitanja iz radnog odnosa
 • Povreda obveza iz radnog odnosa i odgovornost radnika za štetu
 • Primjena povoljnijeg prava za radnika
 • Obveza obavještavanja radnika i stupanje na snagu
 • Primjeri pojedinih odredbi, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍