Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Javna nabava radova i inženjerske usluge


Utjecaj zakonodavstva iz područja gradnje

Termin održavanja:
Zagreb, 7. svibanj 2021. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom seminaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!


Sastavljanje prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje

Nekoliko je značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje (Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakon o građevnim proizvodima i dr.).

Prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje potrebno je uzeti u obzir pravila struke i zakonske odredbe.

Kod određivanja predmeta nabave nužno je primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje, a koji reguliraju predmet nabave, tehničke specifikacije i troškovnik, kao i kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekti iz Hrvatske, kao i strane osobe obvezni su kod pružanja inženjerskih usluga, odnosno izvođenja radova ispuniti određene zakonske uvjete.

Javna nabava građevinskih radova i sklapanje ugovora o javnoj nabavi složena je procedura koja zahtijeva poznavanje zakonskih i tehničkih propisa koji uređuju sektor graditeljstva, a što se odnosi na sve sudionike u procesu gradnje: investitore, projektante, nadzorne inženjere, izvođače radova, podizvoditelje…


Na seminaru saznajte:

 • što su to inženjerske usluge,
 • kako pravilno pripremiti i provesti projektni natječaj,
 • koji je značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude,
 • kakav utjecaj na postupak javne nabave ima izmijenjeno zakonodavstvo iz područja gradnje,
 • što treba znati iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima,
 • što je to izvedba građevinskih i drugih radova,
 • što uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave radova (sastavljanje prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje),
 • sve o planiranju i pripremi projekta.

O projektiranju, stručnom nadzoru građenja, izvedbama građevinskih radova, projektantskom nadzoru, javnoj nabavi radova i inženjerskim uslugama – saznajte na stručnom predavanju s primjerima iz prakse te odgovorima na vaša pitanja sa stručnjakom za javnu nabavu građevinskih radova sa dugogodišnjim iskustvom u gospodarstvu i javnom sektoru.


Program seminara:

 • Zakon o javnoj nabavi – najvažnije odredbe
 • Zakonska regulativa iz područja gradnje
 • Idejno rješenje
 • Arhitektonski natječaj
 • Pravila kojim se uređuju projektni natječaji
 • Glavni i izvedbeni projekti
 • Aktivnosti prilikom određivanja projektnog zadatka
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima)
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Prijedlog ugovora o javnoj nabavi
 • Autorsko djelo
 • Odredbe propisa koje se odnose na izvedbu građevinskih i drugih radova
 • Planiranje i priprema
 • Određivanja predmeta nabave i podjele na grupe
 • Odluka o javnoj nabavi
 • Prethodna analiza tržišta
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Pitanja i odgovori, primjeri iz prakse

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍