Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Utjecaj uvođenja eura na primjerima obračuna i knjiženju računa


Termin održavanja:

Zagreb, 25. studeni 2022. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati


Postupanje s računima i odobrenjima – do kraja godine i nakon 1.1.2023. godine

Od 1.1.2023. eura postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Iako su pripreme za uvođenje eura već krenule, u praksi se javljanju mnoge nedoumice i pitanja, a posebno kod primjene u poslovanju, kao što su računi, obračuni, knjiženja, ugovori i slično – jeste li upoznati sa svim informacijama i procedurama vezanim uz postupak uvođenja eura?

U proces uvođenja eura uključeni su razni odjeli unutar pojedine organizacije, ali najveću odgovornost i zadaću imaju upravo djelatnici koji su zaduženi za financijski dio, a zamjena kune eurom utjecat će na računovodstveni sustav svih subjekata – na koji način utvrditi učinak eura na funkcioniranje i poslovne aktivnosti?

Knjigovodstvena isprava (račun, uplatnica, isplatnica, izvod sa žiro računa, otpremnica, dostavnica, narudžbenica, opomene na zakašnjela plaćanja, obračuni i dr.) na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazana u službenoj valuti – kako postupati s knjigovodstvenim ispravama prilikom izdavanja i unosa u poslovne knjige?

Podsjetimo, glavne odrednice postupka uvođenja eura kao službene valute sadržane su u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22), koji donosi pravila za uvođenje eura (potrebne zakonske prilagodbe odnose se na sve poduzetnike i tijela javne vlasti).

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisan je srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro na dan 31.12.2022. koji će biti jednak fiksnom tečaju konverzije, a sva stanja, potraživanja i obveze prenose se i preračunavaju primjenom fiksnog tečaja konverzije.


 • Što je sve potrebno i na koji način iskazivati račune za isporučenu robu ili izvršenu uslugu nakon 1.1.2023.?
 • Kako iskazivati i obračunavati iznose u kunama i eurima na računima?
 • Koja su pravila kod preračunavanja visine plaća i drugih naknada?
 • Kako ispraviti pogreške ako se dogode u knjiženjima?
 • Što ako je račun izdan u eurima prije 1. siječnja 2023. godine?
 • Na koji način postupati s predujmovima nakon uvođenja eura?
 • Kako postupati prilikom prijenosa obveze i/ili potraživanja u novu poslovnu godinu?
 • Od kojeg se datuma i za koje se razdoblje prijelazne evidencije i izvješća moraju podnositi s iznosima u euru?
 • Kako evidentirati knjigovodstvene isprave s datumom izdavanja i zaprimanja prije i na dan 31.12.2022. te nakon 1.1.2023.?

Odgovore na ova i druga pitanja donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse – postavite pitanja, pripremite se i prilagodite svoje poslovanje te razriješite dileme i dvojbe prije nego što euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj na primjerima i konkretnim uputama i objašnjenjima.


Program seminara:

Pravila o primjeni eura u poslovanju

Uvođenje eura i utjecaj na obračun i knjiženja

Računi i financijska odobrenja u prijelaznom razdoblju

Postupanja s predujmovima nakon uvođenja eura

Iskazivanje u JOPPD obrascu (euro i kuna)

Dvojno iskazivanje na računima

Pitanje eura kod iskazivanja i obračuna:

 • putnih naloga
 • neoporezivih primitaka
 • blagajničkog maksimuma
 • temeljenog kapitala
 • plaća radnika i otpremnine
 • autorskog honorara
 • studentskog ugovora
 • naknade za bolovanje
 • naknade za terenski rad
 • naknade za prijevoz

Primjeri knjiženja računa u praksi

Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍