Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

SEMINAR »

Kontrola bolovanja u slučajevima zlouporabe


Termin održavanja:
Zagreb, 17. rujan 2021. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Što se smatra zlouporabom bolovanja?

Privremeni gubitak radne sposobnosti, odnosno bolovanje, može biti uzrokovano: bolešću, ozljedom, radi njege člana obitelji, komplikacijom u svezi s trudnoćom, ozljedom na radu, profesionalnom bolešću.

Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.

U praksi radnik često koristi bolovanje iz neopravdanih razloga zbog: izvršenja privatnih obveza, produljenja otkaznog roka, odmora, i zbog drugih neopravdanih razloga.

Činjenica da radnik obavlja neke poslove ili putuje ne predstavlja automatski pretpostavku da isti zloupotrebljava bolovanje.

HZZO je pojačao redovne i izvanredne kontrole u ordinacijama obiteljske zdravstvene zaštite, a s ciljem smanjivanja stope bolovanja koja je u 2019. godini porasla u odnosu na 2018. godinu.

Prema podacima dostupnim na mrežnim stranicama HZZO-a, ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u razdoblju siječanj – lipanj 2019. iznosila je 3,65; od toga 1,83 na teret poslodavca, a 1,82 na teret HZZO-a.

U praksi se poslodavci najčešće susreću s pitanjima:

 • Može li medicinski opravdano bolovanje predstavljati zlouporabu bolovanja sa stajališta poslodavca?
 • Kako kontrolirati opravdanost bolovanja?
 • Može li opravdano bolovanje predstavljati razlog za otkaz ugovora o radu?
 • Ima li radnik pravo na bolovanje za vrijeme otkaznog roka, ako po odluci poslodavca otkazni rok ne mora odrađivati?
 • Može li radnik koji je na bolovanju tražiti da mu se prekine bolovanje kako bi iskoristio godišnji odmor?
 • Koja su prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja?
 • Može li poslodavac tražiti od liječnika podatke o bolesti, medicinske nalaze i sl.?
 • Kada se naknada plaće ne umanjuje za vrijeme bolovanja?

Pozivamo vas na interaktivni seminar s primjerima iz prakse, a na kojem ćemo vas upoznati s postupcima i načinom provođenja kontrole bolovanja, vrstama kontrole te pravima koje radnik ostvaruje tijekom bolovanja sukladno zakonskim propisima.


Program seminara:

 • Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • Prva radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 • Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
 • Opravdano i „neopravdano” bolovanje
 • Bolovanje prema Zakonu o radu
 • Odnos poslodavac – liječnik
 • Prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja
 • Otkazni rok za vrijeme bolovanja
 • Otpremnina za vrijeme bolovanja
 • Pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Kontrola bolovanja od strane poslodavca
 • Kontrola bolovanja od strane HZZO, redovna i izvanredna
 • Alternativni načini kontrole bolovanja (privatni istražitelji)
 • Zakoniti i nezakoniti dokazi
 • Stimulacija radnika koji ne koriste bolovanja
 • Sudska praksa, pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top