Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Prestanak trgovačkog društva – likvidacija i stečaj


Termin održavanja:
Zagreb, 24. veljače 2021. (srijeda), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavači:

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom seminaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!


Postupak, troškovi i dokumentacija kod prestanka i brisanja društva

Kod različitih načina prestanka postojanja trgovačkog društva potrebno je uzeti u obzir pravne mogućnosti, ali i posljedice određenog postupka:

 • skraćeni postupak prestanka društva bez likvidacije
 • likvidacija trgovačkog društva
 • stečajni postupak.

Imate li nedoumice s pokretanjem likvidacije ili provedbom stečaja? Vlasnik ste tvrtke koja ne posluje dulje vrijeme? Sve je veći broj tvrtki koje su u postupku likvidacije, a ako se uzme u obzir trenutna gospodarska situacija, vjerojatnost za nužnost provođenja tog postupka je veća.

Trgovačko društvo može se zatvoriti, tj. prestati brisanjem iz sudskog registra, a odgovornost u provedbi pravilnog postupka je na članovima uprave/dioničarima, kao i u slučajevima kada je društvo prezaduženo i nesposobno za plaćanje.

Likvidacija, kao redoviti postupak prestanka trgovačkog društva, prema Zakonu o trgovačkim društvima provodi se kada društvo iz vlastite imovine može podmiriti sve svoje eventualne obveze prema vjerovnicima. Nakon završetka likvidacije imovina društva može se podijeliti dioničarima/imateljima udjela, a tek po proteku godine dana od dana objave vjerovnicima da prijave svoje tražbine. Obveza je likvidatora podnijeti zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji u određenim rokovima.

Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva. Što to konkretno znači?

U slučajevima kada se likvidnost i solventnost društva naruši, obveza je uprave poduzeti mjere pravodobnog pokretanja predstečajnog ili stečajnog postupka po odredbama Stečajnog zakona – koju ulogu u postupcima imaju sudovi i Financijska agencija, a koje su obveze i rokovi dužnika i vjerovnika u pokrenutim postupcima?

Sudjelovanjem na seminaru saznajte: 

 • sve o prestanku i pravilnim postupcima brisanja društva,
 • koja je razlika između stečaja i likvidacije,
 • na koja se društva ne može primijeniti skraćeni postupak likvidacije,
 • što s naknadnom imovinom nakon brisanja društva vlasnika,
 • koji su razlozi i prijedlozi za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka,
 • koja je osobna odgovornost članova društva i dioničara društva,
 • kako se prijavljuju i utvrđuju tražbine,
 • na koji način vjerovnici mogu očuvati dio svojih potraživanja,
 • što s društvima koja su brisana iz sudskog registra u postupku stečaja?

Poznavanje pravila i procedura iznimno je bitno, kako za potencijalne i postojeće dužnike, tako i za njihove vjerovnike i stečajne upravitelje, kao i upoznavanje s postupkom likvidacije. Sudjelovanjem na seminaru polaznici će dobiti odgovore na pitanja i riješiti pravne nejasnoće od poznatog stručnjaka iz prakse. 

Program seminara:

 • Različiti načini prestanka d.d., d.o.o. i j.d.o.o.
 • Postupak brisanja društva
 • Status nekretnina nakon brisanja društva vlasnika
 • Cesija tijekom blokade računa
 • Načini prestanka blokade računa
 • Skraćeni postupak bez likvidacije
 • Postupak i provedba likvidacije
 • Troškovi likvidacijskog postupka
 • Likvidatori – imenovanje i uloga
 • Likvidacija po službenoj dužnosti
 • Izrada likvidacijskih izvješća
 • Čuvanje poslovnih knjiga
 • Zaštita vjerovnika i podjela imovine
 • Prekid postupka likvidacije
 • Pokretanje i troškovi predstečajnog i stečajnog postupka
 • Skraćeni stečajni postupak
 • Obveze dužnika i vjerovnika u stečajnom postupku
 • Prijenos i prodaja potraživanja vjerovnika
 • Rokovi prijava tražbina i potrebna dokumentacija
 • Stečajni upravitelji – imenovanje i uloga
 • Zaštita materijalnih prava radnika i isplata plaće
 • Uloga sudova i Financijske agencije

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍